Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Компания HYUNDAI презентовала свои новинки на Международном автосалоне 2014 в Женеве. На стенде компании: мировая премьера смелого и футуристического концепт-кара Intrado и европейская премьера нового седана премиум-класса Hyundai Genesis.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, чтобы дорожно-транспортное приключение прошло без чрезмерной бюрократизации, сил и потери Вашего времени, тогда просто обращайтесь и проблемой будет заниматься хорошо знающий свое дело юрист!

     

Цивільний процесуальний кодекс України

   суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.
  Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників 1. Сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.
  Стаття 63. Показання свідка 1. Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини.
  Стаття 64. Письмові докази 1. Письмовими доказами є будь-які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для справи. 2. Письмові докази, як правило, подаються в оригіналі. Якщо подано копію письмового доказу, суд за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, має право вимагати подання оригіналу.
  Стаття 65. Речові докази 1. Речовими доказами є предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи. 2. Речовими доказами є також магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи.
  Стаття 66. Висновок експерта 1. Висновок експерта - докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, задані судом.

Глава 6 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

  Стаття 67. Види процесуальних строків 1. Строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо не визначені законом, - встановлюються судом.
  Стаття 68. Обчислення процесуальних строків 1. Строки, встановлені законом або судом, обчислюються роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати.
  Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків 1. Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.
  Стаття 70. Закінчення процесуальних строків 1. Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. 2. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця. 3. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. 4. Перебіг строку, закінчення якого пов'язане з подією, яка повинна неминуче настати, закінчується наступного дня після настання події. 5. Останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу. 6. Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв'язку.
  Стаття 71. Зупинення процесуальних строків 1. Зупинення провадження у справі зупиняє перебіг процесуальних строків. Зупинення цих строків починається з моменту настання тієї події, внаслідок якої суд зупинив провадження.
  Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків 1. Право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом. 2. Документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.
  Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків 1. Суд поновлює або продовжує строк, встановлений відповідно законом або судом, за клопотанням сторони або іншої особи у разі його пропущення з поважних причин. 2. Питання про поновлення чи продовження пропущеного строку вирішує суд, у якому належало вчинити процесуальну дію або до якого потрібно було подати документ чи доказ. Про місце і час розгляду цього питання повідомляються особи, які беруть участь у справі. Присутність цих осіб не є обов'язковою. 3. Одночасно з клопотанням про поновлення чи продовження строку належить вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, стосовно якого заявлено клопотання. { Частина третя статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3570-IV ( 3570-15 ) від 16.03.2006 } 4. З питань, зазначених у цій статті, судом постановляється ухвала.
Глава 7 СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ

  Стаття 74. Судові повістки 1. Судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик. 2. Судові повідомлення здійснюються судовими повістками-повідомленнями. 3. Судові повістки про виклик у суд надсилаються особам, які


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95]

Мнение эксперта

Можно увидеть, что в сфере автомобилизма, в последнее время происходит все больше "липовых" аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют достаточно, средств, "крутых" номерных знаков и нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. Таким образом, советуем звонить за помощью специалисту.