Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Автомобиль будет предлагаться со стандартной колесной базой (3 000 мм) и удлиненной (3 400 мм). В линейку силовых установок новой модели войдут моторы, которыми комплектуются текущее поколение Golf и Passat. Премьера Volkswagen Transporter следующего поколения состоится в мае текущего года.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, що б ДТП пройшов без зайвих витрат нервів, сил і втрат дорогоцінного часу, тоді усього-на-всього звертайтеся і Вашою справою буде займатися адвокат по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Цивільний кодекс України

   4. Установчим документом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберігання речі.
  Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання 1. Витрати зберігача на зберігання речі можуть бути включені до плати за зберігання. 2. Витрати, які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються понад плату, яка належить зберігачеві. 3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати на зберігання речі, якщо інше не встановлено договором або законом.
  Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання 1. Поклажодавець зобов'язаний забрати річ від зберігача після закінчення строку зберігання.
  Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ 1. Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості. 2. Річ має бути повернена поклажодавцю в такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням зміни її природних властивостей. Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, які були ним одержані від речі. 3. Тотожність речі, яка була прийнята на зберігання, і речі, яка була повернута поклажодавцеві, може підтверджуватися свідченням свідків.
  Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі 1. За втрату (нестачу) або пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач відповідає на загальних підставах. 2. Професійний зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі, якщо не доведе, що це сталося внаслідок непереборної сили, або через такі властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати, або внаслідок умислу чи грубої необережності поклажодавця. 3. Зберігач відповідає за втрату (нестачу) або пошкодження речі після закінчення строку зберігання лише за наявності його умислу або грубої необережності.
  Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві 1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою (нестачею) або пошкодженням речі, відшкодовуються зберігачем: 1) у разі втрати (нестачі) речі - у розмірі її вартості; 2) у разі пошкодження речі - у розмірі суми, на яку знизилася її вартість. 2. Якщо внаслідок пошкодження речі її якість змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від цієї речі і вимагати від зберігача відшкодування її вартості.
  Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві 1. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, якщо зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.
  Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця 1. Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, навіть якщо строк її зберігання не закінчився.
  Стаття 954. Зберігання за законом 1. Положення цієї глави застосовуються до зберігання, яке здійснюється на підставі закону, якщо інше не встановлено законом.
  Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів 1. Положення параграфу 1 цієї глави застосовуються до окремих видів зберігання, якщо інше не встановлено положеннями цього Кодексу про окремі види зберігання або законом. Параграф 2. Зберігання на товарному складі
  Стаття 956. Поняття товарного складу 1. Товарним складом є організація, яка зберігає товар та надає послуги, пов'язані зі зберіганням, на засадах підприємницької діяльності. 2. Товарний склад є складом загального користування, якщо відповідно до закону, інших нормативно-правових актів або дозволу (ліцензії) він зобов'язаний приймати на зберігання товари від будь-якої особи.
  Стаття 957. Договір складського зберігання 1. За договором складського зберігання товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути цей товар у схоронності. 2. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, є публічним договором. 3. Договір складського зберігання укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене складським документом.
  Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними 1. Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, визначеними родовими ознаками, до відносин сторін застосовуються положення про договір позики, а час та місце повернення товарів визначаються загальними положеннями про зберігання.
  Стаття 959. Огляд товару 1. Товарний склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості та зовнішнього стану. 2. Товарний склад зобов'язаний надавати поклажодавцеві


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

По наблюдениям специалистов в области автомобильного права, в это время попадает все больше "подставных" авто- аварий, жертвами которых становятся автособственники, которые не имеют определённых знаний, "отличных" номеров и нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. В связи с этим советуем Вам обращаться юристу.