Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Германия 18 мая рассмотрит программу по развитию индустрии электромобилей в стране, главной целью которой является довести их выпуск в Германии миллиона к 2020 году, и до 6 миллионов к 2030 году. Данная программа предусматривает вложение одного миллиарда евро инвестиций в эту область в ближайшие два года на исследовательские работы и развитие индустрии электромобилей.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, щоб ДТП пройшов без зайвих бюрократизація процесів, сил і втрат Вашого часу, - усього-на-всього звертайтеся і будь-якою справою займеться висококваліфікований юрист!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови; 2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу; 3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів); 4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду; 5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову; 6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу; 7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення; 8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції; 9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги; 10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд; 11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Постанова надсилається сторонам у справі у триденний строк з дня її прийняття. {
  Стаття 111-11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
  Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів Ухвали місцевого та апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених частиною першою статті 106 цього Кодексу. { Офіційне тлумачення положення частини першої статті 111-13 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2012 ( v011p710-12 ) від 25.04.2012 } Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду. { Частину третю статті 111-13 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції. {
  Стаття 111-13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Кодекс доповнено

Розділом XII-1 згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }
Р о з д і л XII-2 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

  Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним Судом України Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.

  Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після їх перегляду в касаційному порядку. Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з мотивів, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження.
  Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів Заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно на таких підставах: 1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах; 2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

По наблюдениям специалистов в сфере авто-права, в это время попадает все больше "липовых" авто- аварий, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют определённых знаний, "блатных" номеров , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Поэтому настоятельно советую обратиться к юристу.