Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В 2011 году в Украине было зафиксировано 186220 ДТП, из них 30927 с пострадавшими и 4831 с летальным исходом. Наибольший процент смертности на дорогах Украины фиксируют в западных областях.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, чтобы дорожно-транспортное происшедствие прошло без чрезмерной "проблемности", сил и потери Вашего времени, тогда наберите наш номер телефона и тяжбой будет заниматься специализированный адвокат по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   {
  Стаття 109 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання) Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду законної сили. Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від поважності причини пропуску цього строку - у разі, якщо вона подана прокурором, органом державної влади, органом місцевого самоврядування після спливу одного року з моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили. {
  Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }
{ Положення статті 110 щодо скорочення процесуальних строків звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
  Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити: 1) найменування касаційної інстанції; 2) найменування апеляційного господарського суду, постанова якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови; 3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони (сторін) у справі; 4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права; 5) перелік доданих до скарги документів. Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи. Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником. До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. {
  Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

  Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам у справі Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні. Прокурор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у справі її копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у справі. {
  Стаття 111-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу, має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу. Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується. {
  Стаття 111-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо: 1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено; 2) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову; 3) до скарги не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам) у справі; 4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі; 5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке клопотання відхилено; 6) у скарзі не зазначено суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права; 7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання. Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала. Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, касаційна скарга може бути подана повторно. {
  Стаття 111-3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

  Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги, а також витребовує справу чи копії матеріалів справи, необхідні для розгляду скарги на ухвалу суду. Питання про прийняття касаційної скарги до провадження або про повернення касаційної скарги суд вирішує не пізніше п'яти днів з дня її надходження. Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу. {
  Стаття 111-4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

  Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

К сожелению, в сфере автострахования, в последнее время происходит все больше "липовых" авто- аварий, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номеров или полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. В связи с этим настоятельно советую звонить за помощью адвокату по ДТП.