Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Розничная цена дизеля в США превышает розничную цену бензина уже более двух с половиной лет - со второй половины августа 2009 г. В 2011 г. пик розничной цены для дизеля пришелся на 2 мая - 4,124 долл. / галлон.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без надмірних нервозностей, сил і втрат Вашого часу, - звертайтеся і Вашою справою займеться юрист!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі. { Кодекс доповнено статтею 4-5 згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }
  Стаття 4-6. Склад господарського суду Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів. Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів. Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України здійснюється колегіально. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу. { Кодекс доповнено статтею 4-6 згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року }
  Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи. Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування. Головуючий суддя голосує останнім. Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується. Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії. { Кодекс доповнено статтею 4-7 згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Р о з д і л II ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

  Стаття 5. Основні положення досудового врегулювання господарського спору Сторони застосовують заходи досудового врегулювання господарського спору за домовленістю між собою. { Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 } Порядок досудового врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин. { Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 } Порядок досудового врегулювання господарських спорів не поширюється на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно. {
  Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР від 02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 1664-III ( 1664-14 ) від 20.04.2000, N 2249-III ( 2249-14 ) від 18.01.2001, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

  Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії. Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією. У претензії зазначаються: а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії; б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти; в) вимоги заявника; г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії; д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Сегодня в области автострахования, в последнее время происходит все больше "ненастоящих"автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автособственники, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, настоятельно советуем обратиться профессионалу по ДТП.