Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Основной целью проведения специального расследования Ассоциацией автопроизводителей Украины Укравтопром относительно импорта автомобилей, является не введение защитной пошлины, а создание условий для прихода в Украину мировых автопроизводителей.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Если Вы хотите, что б дорожно-транспортное приключение прошло без излишней тяготки, сил и затрат Вашего времени, тогда наберите наш номер телефона и вопросом будет заниматься специализированный юрист по ДТП!

     

Кодекс адміністративного судочинства України

   постановляє ухвалу про: { Абзац перший частини першої статті 121 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 } 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) зупинення провадження у справі; 3) закриття провадження у справі; 4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду. 2. В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду зазначається, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце розгляду справи. 3. Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі особи, які беруть участь у справі, вирішені необхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той же день. 4. Якщо під час попереднього провадження відповідач визнав позов, суд може прийняти постанову про задоволення адміністративного позову. 5. Якщо в ході підготовчого провадження суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду. { Частина п'ята статті 121 в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Глава 3 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

  Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі. { Частина перша статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження. 3. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду. { Частина третя статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 4. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. { Частина четверта статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
  Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. 2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи. 3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
  Стаття 124. Відкриття судового засідання 1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається. 2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. { Частину третю статті 124 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
  Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача 1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу перекладача, роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. { Частина перша статті 125 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи усі свої професійні можливості".


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Мнение эксперта

Действительно, в области автомобильного законодательства, в это время происходит все больше и больше "ненастоящих" авто- аварий, жертвами которых становятся автолюбители, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номерных знаков или нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. В связи с этим настоятельно советую обратиться к профессионалу.