Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Немецкая автомобилестроительная компания Audi AG представит в ноябре на автошоу в Лос-Анджелесе концепт купеобразного седана, который демонстрирует новый стиль автопроизводителя. Со временем в данной стилистике будут выполнены и остальные модели. Новость сообщило издание Autocar.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, чтобы ДТП прошло без чрезмерной нервозности, сил и затрат Вашего времени, - просто позвоните нам и делом займётся защитник-юрист по ДТП!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

   {
  Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 986-VIII ( 986-08 ) від 30.08.72, N 1937-VIII ( 1937-08 ) від 10.08.73, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
{
  Стаття 27-1 втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

  Стаття 27-2. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи Якщо діянням, передбаченим статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231 - 232-2, 356, 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах. { Кодекс доповнено статтею 27-2 згідно із Законом N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011; текст статті 27-2 в редакції Закону N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
  Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. Закриття справи з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, не звільняє особу від обов'язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам. Цивільний позов може бути пред'явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Відмова у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права пред'являти той же позов у кримінальній справі. Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства. Цивільний позивач і цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кримінальній справі або позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих особою, щодо якої справу закрито з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, звільняються від сплати державного мита. (
  Стаття 28 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна При наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, або понесені витрати закладом охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову. Прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права. ( Частину третю статті 29 виключено на підставі Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) При провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого. (
  Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3132-XII ( 3132-12 ) від 22.04.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
(
  Стаття 30 виключена на підставі Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 31. Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав, а також порядок виконання взаємних доручень визначається законодавством України і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. {
  Стаття 31 із змінами, внесеними згідно з Указом N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законамим N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

  Стаття 32. Роз'яснення значення термінів Кодексу Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, коли немає окремих вказівок, мають таке значення: 1) "Суд" - Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційний суд


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

К сожелению, в сфере автострахования, в это время происходит все больше и больше "ненастоящих"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные водители, которые не имеют достаточно, средств, "крутых" номерных знаков или определённых связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, советую звонить за помощью специалисту по ДТП.