Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Альянс "Renault-Nissan" продал больше электромобилей, чем все ведущие автопроизводители вместе взятые. Самый первый электромобиль Альянса – Nissan LEAF, принадлежит инженеру Оливеру Чалоухи из Силиконовой Долины в штате Калифорния.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, что б судебное заседание прошло без чрезмерной тяготки, сил и потери Вашего времени, - просто обращайтесь и Вашей проблемой займётся высококвалифицированный защитник!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

   одного з примусових заходів виховного характеру, передбачених частиною другою статті 105 Кримінального кодексу України. Справу, що надійшла до суду від прокурора в порядку, передбаченому статтею 7-3 або 9 цього Кодексу, народний суддя або голова суду, якщо він згоден з рішенням, прийнятим слідчим або прокурором, призначає до розгляду в судовому засіданні у строк не пізніше десяти днів, а в разі незгоди - повертає прокурору мотивованою постановою. Розгляд справ, зазначених у частині другій цієї статті, провадиться у відкритому судовому засіданні з обов'язковою участю прокурора і захисника. При цьому заслуховуються пояснення неповнолітнього, його законного представника, перевіряються докази, які доводять або спростовують вчинення даною особою суспільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обставини, які мають істотне значення для вирішення питання про застосування примусового заходу виховного характеру. Під час розгляду справи ведеться протокол судового засідання. Після закінчення судової перевірки справи свої думки висловлюють прокурор, потім захисник. В разі наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка підлягає за ухвалою суду направленню до спеціального навчально-виховного закладу, буде займатися протиправною діяльністю, а також з метою забезпечення виконання своєї ухвали суд вправі тимчасово, строком до 30 діб, помістити цю особу у приймальник-розподільник для неповнолітніх, який доставляє її до спеціального навчально-виховного закладу. (
  Стаття 447 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )

  Стаття 448. Питання, які підлягають вирішенню судом у справах про застосування примусових заходів виховного характеру Заслухавши у судовому засіданні думки прокурора і захисника щодо справи, яка надійшла згідно з пунктом 1 статті 232-1 цього Кодексу, суд виходить у нарадчу кімнату для винесення ухвали або постанови, де вирішує такі питання: 1) чи мало місце суспільно небезпечне діяння, з приводу якого провадилося досудове слідство; 2) чи винна у цьому діянні особа, щодо якої розглядається справа; 3) який саме примусовий захід виховного характеру з передбачених частиною другою статті 105 Кримінального кодексу України має бути застосовано до цієї особи. За результатами розгляду цих справ суд виносить ухвалу. ( Кодекс доповнено статтею 448 згідно із Законом N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )
  Стаття 449. Оскарження ухвали, постанови суду про застосування примусових заходів виховного характеру На ухвалу, постанову винесену судом у порядку, передбаченому статтями 447 і 448 цього Кодексу, може бути подано апеляційну скаргу у загальному порядку. { Кодекс доповнено статтею 449 згідно із Законом N 3787-XII ( 3787-12 ) від 23.12.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ - з 1 листопада 2010 року }

Розділ дев'ятий МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ { Назва розділу дев'ятого в редакції Закону N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

Глава 37 ВИДАЧА ОСОБИ (ЕКСТРАДИЦІЯ)

  Стаття 450. Визначення термінів Видача особи (екстрадиція) - видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає офіційний запит про видачу особи, її встановлення на території однієї держави, перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі, а також прийняття рішення за запитом та фактичну передачу такої особи іншій державі, компетентні органи якої звернулися із запитом про видачу. Екстрадиційна перевірка - діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин. Екстрадиційний арешт - взяття особи під варту з метою забезпечення її видачі (екстрадиції). Тимчасовий арешт - взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, під варту на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію). Тимчасова видача - видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

Можно увидеть, что в сфере автомобильного законодательства, в это время происходит все больше "подставных" аварий и ДТП, жертвами которых становятся не виновные водители, которые не имеют достаточно, средств, "крутых" номерных знаков и нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. В связи с этим рекомендуем обращаться адвокату по ДТП.