Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    По информации Управления, завтра в Одессе будет проводиться текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ряда улиц. В частности, будет проводиться ремонт дорожного покрытия в Малиновском районе на ул. Гастелло.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, що б ДТП пройшов без зайвих витрат нервів, сил і втрат дорогоцінного часу, тоді усього-на-всього звертайтеся і Вашою справою буде займатися адвокат по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

   {
  Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 986-VIII ( 986-08 ) від 30.08.72, N 1937-VIII ( 1937-08 ) від 10.08.73, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
{
  Стаття 27-1 втратила чинність на підставі Закону N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010 }

  Стаття 27-2. Притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи Якщо діянням, передбаченим статтею 203-1, частиною 1 статті 206, статтями 219, 229, 231 - 232-2, 356, 364-1, 365-1 або 365-2 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), завдано шкоди виключно інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, порушення кримінальної справи здійснюється за заявою власника (співвласника) цієї юридичної особи чи за його згодою. В інших випадках притягнення до кримінальної відповідальності винної особи здійснюється на загальних підставах. { Кодекс доповнено статтею 27-2 згідно із Законом N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011; текст статті 27-2 в редакції Закону N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
  Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. Закриття справи з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, не звільняє особу від обов'язку відшкодувати в установленому законом порядку матеріальні збитки, завдані нею державним, громадським організаціям або громадянам. Цивільний позов може бути пред'явлений як під час досудового слідства і дізнання, так і під час судового розгляду справи, але до початку судового слідства. Відмова у позові в порядку цивільного судочинства позбавляє позивача права пред'являти той же позов у кримінальній справі. Особа, яка не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства. Цивільний позивач і цивільний відповідач при розгляді цивільного позову в кримінальній справі або позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих особою, щодо якої справу закрито з підстав, зазначених у статтях 7 і 7-1 цього Кодексу, звільняються від сплати державного мита. (
  Стаття 28 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 29. Забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином, і виконання вироку в частині конфіскації майна При наявності достатніх даних про те, що злочином завдана матеріальна шкода, або понесені витрати закладом охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходів до забезпечення цивільного позову. Прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права. ( Частину третю статті 29 виключено на підставі Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 ) При провадженні в кримінальній справі про злочин, за який може бути застосована додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна, орган дізнання, слідчий, прокурор зобов'язані вжити заходів до забезпечення можливої конфіскації майна обвинуваченого. (
  Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3132-XII ( 3132-12 ) від 22.04.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
(
  Стаття 30 виключена на підставі Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 31. Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав, а також порядок виконання взаємних доручень визначається законодавством України і міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. {
  Стаття 31 із змінами, внесеними згідно з Указом N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, Законамим N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

  Стаття 32. Роз'яснення значення термінів Кодексу Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, коли немає окремих вказівок, мають таке значення: 1) "Суд" - Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційний суд


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

Сейчас в сфере автомобильного законодательства, в это время попадает все больше и больше "липовых"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют навыков, "крутых" номерных знаков , а также определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Поэтому настоятельно советуем Вам звонить юристу.