Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В общей сложности за минувший год на рынке "Поднебесной" было продано 20 миллионов автомобилей, сделав Китай первой страной, на которой было реализовано такое огромное количество автомобилей. По прогнозам экспертов, 2014 год станет для китайского автомобильного рынка не менее продуктивным.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без надмірних нервозностей, сил і втрат Вашого часу, - звертайтеся і Вашою справою займеться юрист!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

   У правопорушника відбирається зобов'язання з'являтися за викликами органів дізнання і суду та повідомляти їм про зміну місця проживання. Про обставини вчиненого злочину складається протокол, в якому зазначаються: час і місце його складення; ким складено протокол; дані про особу правопорушника; місце і час вчинення злочину, його способи, мотиви, наслідки та інші істотні обставини; фактичні дані, що підтверджують наявність злочину і винність правопорушника; кваліфікація злочину за статтею Кримінального кодексу України. До протоколу приєднуються всі матеріали, а також список осіб, які підлягають виклику в суд. Протокол затверджується начальником органу дізнання, після чого всі матеріали пред'являються правопорушнику для ознайомлення, про що робиться відповідна відмітка в протоколі, яка засвідчується підписом правопорушника. Протокол разом з матеріалами надсилається прокурором. (
  Стаття 426 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84, в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85, зі змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 838-XII ( 838-12 ) від 18.03.91, Законами N 299/94-ВР ( 299/94-ВР ) від 16.12.94, N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )
( Статтю 427 виключено на підставі Закону N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93 ) ( Статтю 428 виключено на підставі Закону N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93 ) ( Статтю 429 виключено на підставі Указу ПВР N 1851-IX ( 1851-09 ) від 23.03.77 )
  Стаття 430. Порушення справи прокурором Визнавши матеріали про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, достатніми для розгляду в судовому засіданні, прокурор виносить постанову про порушення кримінальної справи, обирає щодо правопорушника в необхідних випадках запобіжний захід і складає обвинувальний висновок та направляє справу до суду або повертає матеріали для провадження досудового слідства, а в разі відсутності підстав до порушення кримінальної справи відмовляє в її порушенні. (
  Стаття 430 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )

  Стаття 431. Розгляд справи в суді Справи про злочини, перелічені в статті 425 цього Кодексу, підлягають розгляду в суді не пізніш як у десятиденний строк з моменту надходження матеріалів до суду. При розгляді таких справ суд вправі повернути їх для провадження досудового слідства, якщо виникає необхідність з'ясування істотних додаткових обставин, які не можуть бути встановлені в судовому засіданні. (
  Стаття 431 в редакції Указу ПВР N 8627-X ( 8627-10 ) від 20.03.85, із змінами, внесеними згідно із Законом N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93 )

Розділ восьмий ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ ( Кодекс доповнено розділом восьмим згідно з Указом ПВР N 117-VIII ( 117-08 ) від 30.08.71 ) Г л а в а 36 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ

  Стаття 432. Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх Порядок провадження в справах про злочини неповнолітніх визначається загальними правилами цього Кодексу і, крім того, статтями цієї глави. Положення цієї глави застосовуються в справах про злочини осіб, які на момент провадження в кримінальній справі не досягли вісімнадцятирічного віку.
  Стаття 433. Обставини, що підлягають встановленню в справах про злочини неповнолітніх При провадженні досудового слідства та розгляді в суді справи про злочини неповнолітнього, крім обставин, зазначених у статті 64 цього Кодексу, необхідно також з'ясувати: 1) вік неповнолітнього (число, місяць, рік народження); 2) стан здоров'я та загального розвитку неповнолітнього. При наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов'язану з душевним захворюванням, повинно бути також з'ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 3) характеристику особи неповнолітнього; 4) умови життя та виховання неповнолітнього; 5) обставини, що негативно впливали на виховання неповнолітнього; 6) наявність дорослих підмовників та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність. Для встановлення зазначених обставин мають бути допитані як свідки батьки неповнолітнього та інші особи, які можуть дати потрібні відомості, а також витребувані необхідні документи і проведені інші слідчі та судові дії. У необхідних випадках для встановлення стану загального розвитку неповнолітнього, рівня його розумової відсталості та з'ясування питання, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій і в якій мірі міг керувати ними, повинна бути проведена експертиза спеціалістами в галузі дитячої та юнацької психології (психолог, педагог) або зазначені питання можуть бути поставлені на вирішення експерта-психіатра.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

Да, в области автомобильного законодательства, в наше время попадает все больше и больше "подставных" аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют достаточно, средств, "отличных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных структур. Поэтому настоятельно рекомендуем звонить профессионалу по ДТП.