Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Причиной кампании по отзыву стал дефект в системе раскрытия подушек безопасности, которые во время аварии могут попросту не активироваться. Официальные дилеры Land Rover в США начнут процедуры замены неисправного элемента с 17 января.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, що б ДТП пройшов без зайвих бюрократизація процесів, сил і втрат дорогоцінного часу, тоді усього-на-всього наберіть наш номер телефону і справою буде займатися професіонал!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

   перевіряє додержання вимог міжнародного договору України про надання міжнародної правової допомоги та цього Кодексу при виконанні запиту (доручення). Під час судового засідання з розгляду скарги ведеться протокол судового засідання. При розгляді скарги на дії органу дізнання, слідчого або прокурора суддя не перевіряє підстави і зміст запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу та законність дій органів, передбачених частинами третьою і четвертою статті 471 цього Кодексу, щодо направлення його для виконання. Розглянувши скаргу, суддя приймає вмотивовану постанову, якою: 1) залишає скаргу без задоволення; 2) задовольняє скаргу та зобов'язує орган дізнання, слідчого, прокурора виконати запит (доручення) про міжнародну правову допомогу відповідно до вимог міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, та цього Кодексу. Копія постанови судді надсилається прокуророві та особі, яка подала скаргу. На постанову судді прокурором, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, або особою, яка подала скаргу, протягом семи днів з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді зупиняє набрання постановою законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає. {

Розділ дев'ятий доповнено главою 38 згідно із Законом N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

Глава 39 Перейняття кримінального переслідування

  Стаття 481. Умови перейняття кримінального переслідування Перейняттям кримінального переслідування є передача компетентним органом однієї держави компетентному органу іншої держави кримінальної справи стосовно особи для здійснення подальшого провадження у такій справі. Кримінальне переслідування може бути перейняте лише до винесення вироку у кримінальній справі. Перейняття кримінального переслідування здійснюється лише на підставі міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, та за умови додержання визначених ним умов.
  Стаття 482. Прохання про перейняття кримінального переслідування Прохання про перейняття кримінального переслідування готується органом досудового слідства, суддею або судом, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, чи прокурором. Прохання складається згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України про міжнародну правову допомогу і містить інформацію про обставини вчиненого злочину, його кваліфікацію, текст відповідної статті Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), дані про особу обвинуваченого або підсудного, зокрема про громадянство такої особи. Прохання про перейняття кримінального переслідування підписується слідчим, прокурором або суддею та засвідчується печаткою відповідного органу. До прохання долучаються матеріали кримінальної справи, засвідчені печаткою відповідного органу, речові докази та документи. Прохання про перейняття кримінального переслідування перекладається офіційною мовою держави, до якої воно направляється, або іншою мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Переклад матеріалів кримінальної справи здійснюється лише у випадках, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Засвідчені копії всіх матеріалів кримінальної справи зберігаються в органі, у провадженні якого перебувала справа.
  Стаття 483. Порядок передачі прохання про перейняття кримінального переслідування Прохання про перейняття кримінального переслідування передається у порядку, передбаченому статтею 473 цього Кодексу.
  Стаття 484. Наслідки передачі кримінальної справи Після передачі кримінальної справи компетентному органу іноземної держави проведення слідчих та процесуальних дій на території України у такій справі можливе лише у порядку міжнародної правової допомоги. Закриття компетентним органом іноземної держави переданої кримінальної справи на стадії досудового слідства не перешкоджає відновленню провадження у справі в Україні та подальшому її розслідуванню у порядку, передбаченому цим Кодексом, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, не встановлено інше.
  Стаття 485. Порядок виконання в Україні прохання про перейняття кримінального переслідування Генеральна прокуратура України або орган, уповноважений здійснювати безпосередні зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини четвертої статті 471 цього Кодексу, за результатами розгляду прохання компетентного органу іноземної держави про перейняття кримінального переслідування: 1) передає кримінальну справу для подальшого провадження органу досудового слідства; 2) відмовляє у перейнятті кримінального переслідування за


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

По наблюдениям специалистов в сфере авто-права, в наше время попадает все больше и больше "липовых"автомобильных аварий, жертвами которых становятся рядовые автособственники, которые не имеют достаточно, средств, "отличных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных структур. В связи с этим настоятельно рекомендуем Вам звонить за помощью юристу.