Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Новым владельцем завода в Нидерландах станет компания VDL, которая получит 100% акций. Последние документы будут подписаны в конце августа, а передача ценных бумаг состоится в декабре, сообщает Российская газета.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, що б авто ДТП пройшов без зайвих нервозностей, сил і витрат Вашого часу, - зверніться за телефоном і будь-якою справою займеться адвокат-професіонал по ДТП!

     

Лісовий кодекс України

   Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і призначається пенсія за інвалідністю. У разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що передував рокові загибелі або ушкодження здоров'я. За рахунок коштів Державного бюджету України виплачується різниця між сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою цієї статті, та сумою, встановленою відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ). Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, виплати допомоги в разі загибелі чи отриманні тілесних ушкоджень посадовій особі державної лісової охорони чи членам її сім'ї встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Глава 17 КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ, ЗАХИСТОМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВІДТВОРЕННЯМ ЛІСІВ

  Стаття 93. Завдання контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Завданнями контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів є: 1) забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 2) забезпечення додержання лісового законодавства органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами; 3) забезпечення додержання лісового законодавства власниками лісів, постійними і тимчасовими лісокористувачами; 4) запобігання порушенням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.
  Стаття 94. Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового господарства, органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового господарства, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом.
  Стаття 95. Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів Громадський контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища. Повноваження громадських інспекторів визначаються положенням, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
  Стаття 96. Участь громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин Громадські природоохоронні організації у сфері лісових відносин мають право: 1) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів; 2) вільного доступу до інформації про стан лісів та ведення господарства в них; 3) брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони та відтворення лісів; 4) вносити пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів з питань ведення лісового господарства та внесення змін до них; 5) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом інформації про стан лісів або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення. Діяльність громадських природоохоронних організацій у сфері лісових відносин здійснюється відповідно до закону на основі їх статутів.
  Стаття 97. Інформування про стан і відтворення лісів Інформування про стан і відтворення лісів здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та інших законів.
Глава 18 ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ, ЇХ ОХОРОНИ, ЗАХИСТУ ТА ВІДТВОРЕННЯ


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

Сегодня в области автострахования, в последнее время происходит все больше "ненастоящих"автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автособственники, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, настоятельно советуем обратиться профессионалу по ДТП.