Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Сегодня, 19 сентября, вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ДТП и выплаты страхового возмещения" N 3045. Документ упрощает порядок оформления ДТП, в которых отсутствуют погибшие или травмированые, а также изменяет порядок выплаты страхового возмещения по договорам обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, чтобы административное дело прошло без чрезмерной нервозности, сил и затрат Вашего времени, - просто звоните нам и Вашим вопросом будет заниматься хороший адвокат по ДТП!

     

Лісовий кодекс України

   навколишнього природного середовища; 6) порушення встановлених строків справляння збору за використання лісових ресурсів; 7) використання лісової ділянки не за цільовим призначенням; 8) невідшкодування в установленому порядку збитків, заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, та невиконання вимог щодо усунення виявлених недоліків. Припинення права використання лісових ресурсів здійснюється в установленому порядку шляхом анулювання лісорубного квитка або лісового квитка тими органами, які їх видали. { Частина друга статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 } У випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першої цієї статті, рішення про анулювання лісорубного квитка або лісового квитка може бути оскаржене лісокористувачем до суду. { Частина третя статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009 } Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення права використання лісових ресурсів.

Глава 14 ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ

  Стаття 79. Мета відтворення лісів Відтворення лісів здійснюється з метою: 1) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями; 2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; 3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості. Відтворення лісів здійснюється шляхом їх відновлення та лісорозведення.
  Стаття 80. Відновлення лісів Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо). Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році. Терміни залісення можуть бути продовжені у зв'язку з необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, посуха тощо) органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства. На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом реконструкції та проведення лісокультурних робіт.
  Стаття 81. Лісорозведення Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень. Землі, призначені для лісорозведення, відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) відносяться до земель лісогосподарського призначення.
  Стаття 82. Обсяги і способи відновлення лісів і лісорозведення Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають залісенню. Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід. Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних деревостанів з високими захисними властивостями.
Глава 15 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ, ПОЛІПШЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ЛІСІВ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В ЛІСАХ

  Стаття 83. Заходи щодо підвищення продуктивності лісів З метою підвищення продуктивності лісів їх власники та постійні лісокористувачі здійснюють заходи щодо: 1) зменшення площі земель, зайнятих чагарниками, рідколіссям, низькоповнотними і нестійкими деревостанами; 2) підвищення родючості ґрунтів (меліорація, запобігання ерозії ґрунтів, заболочуванню, засоленню та іншим негативним процесам); 3) впровадження сучасних досягнень селекції, лісового насінництва, сортовипробування найцінніших у господарському відношенні деревних порід; 4) ефективного догляду за лісовими культурами; 5) охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб; 6) оптимізації вікової структури лісів.
  Стаття 84. Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей власники лісів та постійні лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи (рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості,


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

К сожелению, в области авто-права, в это время попадает все больше "ненастоящих" авто- аварий, жертвами которых становятся водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номерных знаков и полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, рекомендуем обратиться к юристу по ДТП.