Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    О внешних изменениях вы можете судить по представленным здесь снимкам, что же до технической начинки, то, по информации AutoEvolution, в моторную гамму новинки войдут дизельный агрегат компании Renault с отдачей в 154 лошадиные силы (для базовой версии), который будет работать в паре механической трансмиссией.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вам потрібно, що б ДТП пройшов без зайвих бюрократизація процесів, сил і витрат дорогоцінного часу, - наберіть наш номер телефону і Вашим питанням буде займатися добрий юрист по ДТП!

     

Лісовий кодекс України

   лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок Самовільно зайняті земельні ділянки лісогосподарського призначення, інші земельні лісові ділянки підлягають поверненню за їх належністю без відшкодування витрат, понесених за час незаконного користування ними. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок лісогосподарського призначення, інших земельних лісових ділянок здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 2768-14 ).
  Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства Підприємства, установи, організації і громадяни зобов'язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених законодавством України.
  Стаття 108. Вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають вилученню в установленому порядку. В разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів стягується їх вартість.
  Стаття 109. Припинення робіт, небезпечних для природного стану лісів та їх відтворення Органи виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення.

Р о з д і л VII МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Глава 23 МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

  Стаття 110. Застосування вимог міжнародних договорів У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Кодексом та іншими законами України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Р о з д і л VIII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу. 3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів за категоріями захисності та відповідний режим ведення лісового господарства не можуть бути змінені до затвердження в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом. 4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до завершення терміну, на який вони були видані. 5. До одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування. 6. Внести до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 7, ст. 57) такі зміни: 1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту: "4. Зміна цільового призначення земель, зайнятих лісами, провадиться з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства"; 2) частину першу статті 46 викласти в такій редакції: "1. До земель іншого природоохоронного призначення належать земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність"; 3) пункт "б" частини другої статті 55 виключити; 4) назву та частину першу статті 57 викласти в такій редакції: "

  Стаття 57. Використання земель лісогосподарського призначення 1. Земельні ділянки лісогосподарського призначення за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються в постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим державним і комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства"; 5) у частині першій статті 58: пункт "а" доповнити словами "не зайнятими лісами"; пункт "б" доповнити словами "крім земель, зайнятих лісами"; 6) у пункті "в" частини першої статті 90 слово "сільськогосподарську" виключити; 7) у частині першій статті 95: у пункті "б" слово "сільськогосподарську" виключити; у пункті "в" слова "лісові угіддя" замінити словом "ліси"; 8) у частині третій статті 122: у пункті "б" слова "лісового і" виключити;


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

К огарчению, в области автострахования, в это время попадает все больше и больше "подставных" автомобильных аварий, жертвами которых становятся автолюбители, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номерных знаков и полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных лиц. Поэтому рекомендуем звонить специалисту.