Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Выход новинки на мировой рынок запланирован на 2019 год. Никакой официальной информации о техническом оснащении нового автомобиля пока нет. Единственное, что известно на данный момент, так это то, что новинка будет разработана на модульной платформе A-Class, дебют которой намечен на 2018 год.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, щоб авто ДТП пройшов без надмірних бюрократизація процесів, сил і витрат Вашого часу, - усього-на-всього дзвоніть нам і Вашою проблемою займеться професіонал!

     

Лісовий кодекс України

   інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства; 6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів; 7) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів; 8) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів; 9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб; 10) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами; 11) видає ліцензії відповідно до закону; 12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства; 13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства; 14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства; 15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин відповідно до закону. Центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим.
  Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин: 1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; 2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; 3) здійснює державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 6) погоджує матеріали лісовпорядкування; 7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів; 8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства; 9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування; 10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів; 11) розглядає справи про адміністративні правопорушення; 12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення; 13) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок; 14) вирішує інші питання відповідно до закону. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. { Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }
  Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на відповідній території: 1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин; 2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань; 3) передають у власність, надають у постійне користування


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

Действительно, в области автострахования, в это время попадает все больше "ненастоящих"автомобильных аварий, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номеров или нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, настоятельно рекомендую обращаться адвокату по ДТП.