Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-октябре 2014 года упали на 12,7% - до 1991312 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Такие данные обнародовал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вам нужно, что б административное дело прошло без излишней траты нервов, сил и потери дрогоценного времени, - позвоните нам и вопросом займётся профессионал!

     

Лісовий кодекс України

   інших нормативно-правових актів з ведення лісового господарства; 6) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів; 7) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів; 8) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів; 9) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб; 10) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами; 11) видає ліцензії відповідно до закону; 12) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності в разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства; 13) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства; 14) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства; 15) вирішує інші питання у сфері регулювання лісових відносин відповідно до закону. Центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через його територіальні органи та орган виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим.
  Стаття 29. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері лісових відносин: 1) вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; 2) здійснює державне управління, регулювання у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів як складової частини заходів з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; 3) здійснює державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 5) бере участь у розробленні загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 6) погоджує матеріали лісовпорядкування; 7) затверджує в установленому порядку нормативи використання лісових ресурсів; 8) погоджує нормативно-правові акти з ведення лісового господарства; 9) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування; 10) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів; 11) розглядає справи про адміністративні правопорушення; 12) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення; 13) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок; 14) вирішує інші питання відповідно до закону. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. { Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }
  Стаття 30. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад у сфері лісових відносин Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні ради у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на відповідній території: 1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері лісових відносин; 2) забезпечують виконання загальнодержавних і державних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів і затверджують регіональні (місцеві) програми з цих питань; 3) передають у власність, надають у постійне користування


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

Сейчас в области авто-права, в последнее время происходит все больше "подставных" аварий и ДТП, жертвами которых становятся автособственники, которые не имеют страхового полиса, "отличных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Поэтому настоятельно советую обратиться к юристу по ДТП.