Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Новинка будет представлена с атмосферным 2, 4-литровым мотором, а также турбодвигателем, объемом 1,8 литров. Главным отличием этого автомобиля станет его внешность, которая разрабатывалась в соответствии с новой дизайнерской концепцией Geely.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вам нужно, что б дорожно-транспортное приключение прошло без излишней "проблемности", сил и потери дрогоценного времени, тогда всего-навсего позвоните нам и любым делом будет заниматься защитник-адвокат по ДТП!

     

Лісовий кодекс України

   випадках, передбачених статтею 78 цього Кодексу для припинення права використання лісових ресурсів.
  Стаття 23. Лісові сервітути Лісовий сервітут - право на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною лісовою ділянкою. Громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути обмежені на користь інших заінтересованих осіб на підставі закону, договорів, заповіту або за рішенням суду. Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення власника земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий сервітут, права володіння, користування та розпоряджання нею, а користувача - володіння, користування. Лісовий сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника лісів або користувача земельної лісової ділянки, щодо якої він установлений. Положення Цивільного ( 435-15 ) та Земельного кодексів України ( 2768-14 ) застосовуються до лісових сервітутів у частині, що не суперечить вимогам цього Кодексу.
  Стаття 24. Захист прав власників лісів, лісокористувачів та громадян Права власників лісів, лісокористувачів та громадян охороняються законом і можуть бути обмежені або припинені лише у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. Збитки, завдані внаслідок порушення прав власників лісів, лісокористувачів та громадян, підлягають відшкодуванню в повному обсязі відповідно до закону.

Р о з д і л III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Глава 3 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

  Стаття 25. Основні завдання державного регулювання та управління у сфері лісових відносин Основним завданням державного регулювання та управління у сфері лісових відносин є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Державне регулювання та управління у сфері лісових відносин здійснюється шляхом: 1) формування та визначення основних напрямів державної політики у сфері лісових відносин; 2) визначення законом повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 3) установлення відповідно до закону порядку і правил у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) здійснення державного контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів.
  Стаття 26. Повноваження Верховної Ради України у сфері лісових відносин Верховна Рада України у сфері лісових відносин: 1) визначає засади державної політики у сфері лісових відносин; 2) приймає закони щодо регулювання відносин у цій сфері; 3) затверджує загальнодержавні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ).
  Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері лісових відносин Кабінет Міністрів України у сфері лісових відносин: 1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин; 2) спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади щодо організації охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 3) забезпечує розроблення та виконання загальнодержавних програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) затверджує державні програми з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 5) передає у власність, надає у постійне користування для нелісогосподарських потреб земельні лісові ділянки, що перебувають у державній власності; { Пункт 5 статті 27 в редакції Закону N 4539-VI ( 4539-17 ) від 15.03.2012 } { Пункт 6 статті 27 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 7) приймає рішення про обмеження або тимчасове припинення діяльності підприємств, установ та організацій у разі порушення ними природоохоронного та лісового законодавства; 8) вирішує інші питання у сфері лісових відносин відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та закону.
  Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісових відносин Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства: 1) здійснює державне управління, координацію виконання заходів у галузі ведення лісового господарства; 2) вносить пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері лісових відносин; 3) розробляє та організовує виконання загальнодержавних, державних і регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) розробляє та затверджує в установленому порядку нормативно-правові акти з ведення лісового господарства; 5) здійснює державний контроль за додержанням норм, правил та


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Мнение эксперта

Как показывает практика в области автострахования, в это время происходит все больше и больше "подставных" автомобильных аварий, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номеров , а также нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" криминальных лиц. Таким образом, советуем обратиться юристу по ДТП.