Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Серия высадки деревьев вокруг производственных предприятий началась еще в Японии с завода Цуцуми "Тойота Мотор Корпорейшн" и затем прошла в других регионах Японии, а также в Индии и Таиланде. В результате, во всем мире уже высажено около 240 000 деревьев при помощи почти 30 000 участников.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без надмірних бюрократизація процесів, сил і витрат дорогоцінного часу, - усього-на-всього наберіть наш номер телефону і тяганиною буде займатися висококваліфікований юрист!

     

Митний кодекс України

  

Розділ ХІІІ. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон україни представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном (статті 382-396)

Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном (ст.382-396)
Розділ XІV. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (статті 397-403)

Глава 57. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (ст.397-403)
Розділ ХV. Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств (статті 404-446)

Глава 58. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств (ст.404-415)

Глава 59. Митна брокерська діяльність (ст.416-419)

Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі (ст.420-423)

Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу (ст.424-429)

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу (ст.430-436)

Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання (ст.437-441)

Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу (ст.442-446)
Розділ XVІ. Митна статистика (статті 447-455)

Глава 65. Митна статистика (ст.447-455)
Розділ XVІI. Запобігання та протидія контрабанді (статті 456-457)

Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді (ст.456-457)
Розділ XVІІІ. Порушення митних правил та відповідальність за них (статті 458-485)

Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них (ст.458-467)

Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення (ст.468-485)
Розділ ХІХ. Провадження у справах про порушення митних правил (статті 486-542)

Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил (ст.486-506)

Глава 70. Адміністративне затримання (ст.507)

Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення (ст.508-528)

Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил (ст.529-533)

Глава 73. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил (ст.534-542)
Розділ ХХ. Митна служба України (статті 543-590)

Глава 74. Структура та організація діяльності митної служби України (ст.543-550)

Глава 75. Атрибутика митної служби України (ст.551-554)

Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби України (ст.555-557)

Глава 77. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності (ст.558-562)

Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.563-567)

Глава 79. Проходження служби в митних органах та організаціях (ст.568-574)

Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи (ст.575-578)

Глава 81. Правовий захист працівників митної служби України (ст.579-580)

Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України (ст.581-584)

Глава 83. Соціальний захист працівників митної служби України (ст.585-590)
Розділ ХХІ. Прикінцеві та перехідні положення
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи державної митної справи

  Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи 1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів. 2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування. 3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

  Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи 1. Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Мнение эксперта

Точно, в области автомобилизма, в последнее время происходит все больше "липовых" авто- аварий и ДТП, жертвами которых становятся водители, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номерных знаков и определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. Таким образом, советуем Вам обратиться специалисту.