Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В середине марта на автосалоне в Барселоне состоится мировая премьера нового среднеразмерного седана Hyundai i40. Автомобиль станет вторым представителем нового семейства европейских моделей корейской марки после показанного на мартовском автоcалоне в Женеве универсала i40.Конструкция и дизайн седана i40 разработаны в европейском центре компании Hyundai в Рюссельхайме.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вам нужно, что б дорожно-транспортное происшедствие прошло без чрезмерной тяготки, сил и затрат дрогоценного времени, тогда всего-навсего наберите наш номер телефона и тяжбой займётся высококвалифицированный юрист!

     

Митний кодекс України

  

Розділ ХІІІ. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон україни представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами україни, що знаходяться за кордоном (статті 382-396)

Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном (ст.382-396)
Розділ XІV. Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (статті 397-403)

Глава 57. Заходи митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (ст.397-403)
Розділ ХV. Здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств (статті 404-446)

Глава 58. Загальні положення щодо здійснення митними органами контролю за окремими видами діяльності підприємств (ст.404-415)

Глава 59. Митна брокерська діяльність (ст.416-419)

Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі (ст.420-423)

Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу (ст.424-429)

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу (ст.430-436)

Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання (ст.437-441)

Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу (ст.442-446)
Розділ XVІ. Митна статистика (статті 447-455)

Глава 65. Митна статистика (ст.447-455)
Розділ XVІI. Запобігання та протидія контрабанді (статті 456-457)

Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді (ст.456-457)
Розділ XVІІІ. Порушення митних правил та відповідальність за них (статті 458-485)

Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них (ст.458-467)

Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення (ст.468-485)
Розділ ХІХ. Провадження у справах про порушення митних правил (статті 486-542)

Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил (ст.486-506)

Глава 70. Адміністративне затримання (ст.507)

Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення (ст.508-528)

Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил (ст.529-533)

Глава 73. Виконання постанов митних органів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил (ст.534-542)
Розділ ХХ. Митна служба України (статті 543-590)

Глава 74. Структура та організація діяльності митної служби України (ст.543-550)

Глава 75. Атрибутика митної служби України (ст.551-554)

Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення митної служби України (ст.555-557)

Глава 77. Взаємовідносини митних органів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності (ст.558-562)

Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи (ст.563-567)

Глава 79. Проходження служби в митних органах та організаціях (ст.568-574)

Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи (ст.575-578)

Глава 81. Правовий захист працівників митної служби України (ст.579-580)

Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України (ст.581-584)

Глава 83. Соціальний захист працівників митної служби України (ст.585-590)
Розділ ХХІ. Прикінцеві та перехідні положення
Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основи державної митної справи

  Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи 1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на виконання цього Кодексу та інших законодавчих актів. 2. Відносини, пов’язані із справлянням митних платежів, регулюються цим Кодексом, Податковим кодексом України та іншими законами України з питань оподаткування. 3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом та іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору України.

  Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи 1. Закони України з питань державної митної справи, нормативно-правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та центральним органом виконавчої влади, набирають чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом або нормативно-правовим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Мнение эксперта

Точно, в сфере автомобильного права, в это время происходит все больше "ненастоящих" авто- аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые автособственники, которые не имеют страхового полиса, "отличных" номеров , а также определённых связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных структур. Таким образом, рекомендую обращаться юристу.