Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В прошлом году компания Porsche заработала на каждом проданном автомобиле по 23,2 тысячи долларов — больше любого другого производителя, входящего в состав концерна Volkswagen. Таким образом, операционная прибыль марки составила 18 процентов.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, що б дорожній випадок пройшов без непотрібних нервозностей, сил і витрат дорогоцінного часу, - просто дзвоніть нам і Вашою проблемою займеться професіонал!

     

Господарський кодекс України

   влади з питань економіки до 1 вересня року, що передує планованому, зведені показники фінансових планів та фінансові плани у розрізі окремих державних комерційних підприємств, які входять до сфери їх управління. { Частина третя статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } 4. Форма та методичні рекомендації по розробці фінансового плану затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань економіки. 5. Державне комерційне підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими законами. Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України. { Частину п'яту статті 75 доповнено абзацом згідно із Законом N 549-V ( 549-16 ) від 09.01.2007 } Фонд державного майна України виступає організатором продажу нерухомого майна в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. { Частину п'яту статті 75 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 3713-VI ( 3713-17 ) від 08.09.2011 } { Частина п'ята статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 549-V ( 549-16 ) від 09.01.2007 } 6. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів державного комерційного підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше не передбачено законом. Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України. { Частину шосту статті 75 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3713-VI ( 3713-17 ) від 08.09.2011 } { Частина шоста статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3713-VI ( 3713-17 ) від 08.09.2011 } 7. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів державного комерційного підприємства можуть проводитися лише за згодою органу, до сфери управління якого входить дане підприємство. 8. Державні комерційні підприємства утворюють за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю: амортизаційний фонд; фонд розвитку виробництва; фонд споживання (оплати праці); резервний фонд; інші фонди, передбачені статутом підприємства. Порядок використання цих фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану. 9. Розподіл прибутку (доходу) державних комерційних підприємств здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог цього Кодексу та інших законів. 10. В фінансовому плані затверджуються суми коштів, які направляються державі як власнику і зараховуються до Державного бюджету України. 11. Органи, до сфери управління яких відносяться державні комерційні підприємства, до 15 липня року, що передує плановому, надають Кабінету Міністрів України інформацію про обсяги перерахування прибутку державних комерційних підприємств для їх врахування при формуванні державного бюджету. 12. У разі зміни керівника державного комерційного підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому законом. 13. Інші особливості господарської та соціальної діяльності державних комерційних підприємств визначаються законом. (
  Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; в редакції Закону N 2668-IV ( 2668-15 ) від 16.06.2005 )

  Стаття 76. Казенне підприємство 1. Казенні підприємства створюються у галузях економіки, в яких: законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом. 2. Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

Можно увидеть, что в области автомобильного законодательства, в это время происходит все больше "подставных" аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся водители, которые не имеют навыков, "отличных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. Таким образом, рекомендуем обратиться профессионалу по ДТП.