Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    У повідомленні зазначається, що житель Луцька, перебуваючи за кермом автомобіля "Нісан", по автотрасі біля села Прилуцьке Ківерцівського району не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та здійснив наїзд на стеллу "Луцьк", що при в`їзді у місто.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, щоб дорожній випадок пройшов без непотрібних затягувань, сил і втрат Вашого часу, - усього-на-всього зателефонуйте нам і Вашою проблемою буде займатися професіонал!

     

Господарський кодекс України

   ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю. ( Статтю 164 доповнено частиною згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 7. Суб'єкти господарювання мають право в порядку, встановленому законом, випускати в обіг векселі - боргові цінні папери, які посвідчують безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). { Частина сьома статті 164 в редакції Закону N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 8. Цінні папери (або їх бланки) виготовляються лише на державних підприємствах, що мають ліцензію Міністерства фінансів України, та охороняються. 9. Особливості випуску цінних паперів у бездокументарній формі визначаються законом.
  Стаття 165. Придбання цінних паперів суб'єктами господарювання 1. Суб'єкти господарювання можуть придбавати акції та інші цінні папери, зазначені у цьому Кодексі, за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит, якщо інше не встановлено законом. 2. Цінні папери оплачуються суб'єктами господарювання у гривнях, а у випадках, передбачених законом та умовами їх випуску в обіг, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату цінних паперів, їх вартість виражається у гривнях. 3. Операції купівлі-продажу цінних паперів здійснюють їх емітенти, власники, а також торговці цінними паперами - посередники у сфері випуску та обігу цінних паперів. Види та порядок здійснення зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та іншими законами.
  Стаття 166. Державне регулювання ринку цінних паперів 1. З метою реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів, створення умов для ефективної мобілізації та розміщення суб'єктами господарювання фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства та захисту прав учасників фондового ринку здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів. 2. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, статус, порядок організації та діяльності якої визначаються законом. { Частина друга статті 166 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 } 3. Інші органи державної влади здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів у межах повноважень, визначених законом. 4. Форми державного регулювання ринку цінних паперів, порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів суб'єктами господарювання та відповідальність цих суб'єктів за порушення правил зазначеної діяльності визначаються цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими законодавчими актами.

Глава 18 КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ { Назва глави 18 розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 }

  Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин { Назва статті 167 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 } 1. Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 2. Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення. 3. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. { Статтю 167 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006 } { Статтю 168 виключено на підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } { Статтю 169 виключено на підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } { Статтю 170 виключено на підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 } { Статтю 171 виключено на підставі Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
  Стаття 172. Законодавство про корпоративні права держави 1. Відносини, пов’язані з управлінням корпоративними правами держави, регулюються Законом України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ), іншими законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. {
  Стаття 172 в редакції Закону N 4498-VI ( 4498-17 ) від 13.03.2012 }

Розділ IV


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

Да, в сфере авто-права, в это время попадает все больше и больше "подставных" аварий, жертвами которых становятся автолюбители, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. В связи с этим настоятельно советую звонить за помощью специалисту.