Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Подавляющее большинство ДТП с автобусами происходит на 12-14-м часу работы водителя – как следствие переутомления. Соответственно, введение тахографов и дополнительного контроля позволит наладить рабочий режим водителей и снизить количество ДТП.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, чтобы дорожное происшедствие прошло без излишней бюрократизации, сил и затрат Вашего времени, тогда просто обращайтесь и Вашей проблемой займётся адвокат по дорожно-транспортным приключениям!

     

Господарський кодекс України

   самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших суб'єктів господарювання, можуть бути відчужені на користь громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими особами відповідно до закону. 2. Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється не інакше як на виконання державної програми приватизації, що визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, і в порядку, встановленому законом. 3. Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх майна здійснюється шляхом: купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців; викупу цілісного майнового комплексу державного (комунального) підприємства, зданого в оренду, у випадках та порядку, передбачених законом; викупу майна державного (комунального) підприємства в інших випадках, передбачених законом. 4. Кожний громадянин України має право на придбання державного майна в процесі приватизації в порядку, встановленому законом. 5. Загальні умови та порядок здійснення приватизації державних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються законом. 6. В окремих галузях економіки законом можуть бути визначені особливості приватизації майна державних підприємств. 7. У процесі приватизації державного (комунального) підприємства права працівників підприємства, що приватизується, гарантуються законом.
  Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання 1. Майнові права суб'єктів господарювання захищаються законом. 2. Вилучення державою у суб'єкта господарювання його майна допускається не інакше як у випадках, на підставах і в порядку, передбачених законом. 3. Збитки, завдані суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав громадянами чи юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до закону. 4. Право власності та інші майнові права суб'єкта господарювання захищаються у спосіб, зазначений у статті 20 цього Кодексу.

Глава 15 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері господарювання 1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 2. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності Українського народу відповідно до закону. 3. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та інших законів. 4. Правовий режим використання окремих видів природних ресурсів (землі, вод, лісів, надр, атмосферного повітря, тваринного світу) встановлюється законами. 5. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання для використання або придбаватися ними у власність лише у випадках та порядку, передбачених законом.
  Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами господарювання 1. Суб'єкти господарювання використовують у господарській діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального природокористування відповідно до цього Кодексу та інших законів. 2. Кабінет Міністрів України забезпечує державний облік природних ресурсів, що належать до державної власності, перебувають в управлінні Автономної Республіки Крим та належать до комунальної власності і можуть використовуватися у господарській діяльності.
  Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві власності 1. Суб'єктам господарювання може передаватися у власність земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними корисними копалинами, що знаходяться в ній, у тому числі громадянам для ведення фермерського господарства, а також сільськогосподарським підприємствам - для господарської діяльності. ( Частина перша статті 150 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 ) 2. Порядок надання землі у власність визначається виключно законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її безгосподарному використанню та псуванню.
  Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві користування


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

К сожелению, в сфере автомобильного законодательства, в наше время попадает все больше и больше "подставных" авто- аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номеров , а также нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. В связи с этим настоятельно советую обратиться профессионалу по ДТП.