Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Компания Mazda опубликовала первые официальные изображения нового седана, который будет построен на базе хэтчбека Mazda2, известного на японском рынке под названием Demio.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, что б ДТП прошло без чрезмерной "проблемности", сил и затрат Вашего времени, тогда звоните нам и делом будет заниматься хороший юрист по ДТП!

     

Цивільний кодекс України

   2. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдаровуваний створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність. 3. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдаровуваного до речі, що становить культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена. { Частина третя статті 727 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010 } 4. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. 5. У разі розірвання договору дарування обдаровуваний зобов'язаний повернути дарунок у натурі.
  Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування 1. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.
  Стаття 729. Пожертва 1. Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою статті 720 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети. 2. Договір про пожертву є укладеним з моменту прийняття пожертви. 3. До договору про пожертву застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.
  Стаття 730. Права пожертвувача 1. Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої договором про пожертву. 2. Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду. 3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

Глава 56 РЕНТА

  Стаття 731. Договір ренти 1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов'язується періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в іншій формі. 2. Договором ренти може бути встановлений обов'язок виплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного строку.
  Стаття 732. Форма договору ренти 1. Договір ренти укладається у письмовій формі. 2. Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації.
  Стаття 733. Сторони у договорі ренти 1. Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особи.
  Стаття 734. Передання майна під виплату ренти 1. Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно. 2. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, а якщо майно передається безоплатно, - положення про договір дарування, якщо це не суперечить суті договору ренти.
  Стаття 735. Забезпечення виплати ренти 1. У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно. 2. Платник ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою одержувача ренти. У разі відчуження нерухомого майна іншій особі до неї переходять обов'язки платника ренти. 3. Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов'язку платника ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти.
  Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти 1. За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти.
  Стаття 737. Форма і розмір ренти 1. Рента може виплачуватися у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється договором ренти. 2. Розмір ренти встановлюється договором. Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України, якщо більший розмір не встановлений договором ренти. Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором.
  Стаття 738. Строк виплати ренти 1. Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором ренти.
  Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти 1. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти. Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитися від договору ренти, є нікчемною.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Точно, в области автомобилизма, в это время попадает все больше и больше "ненастоящих" авто- аварий и ДТП, жертвами которых становятся не виновные автолюбители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номерных знаков и полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" криминальных структур. Таким образом, советуем обращаться специалисту.