Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Японская Toyota, крупнейший в мире автопроизводитель, отзывает 110 тыс. автомобилей с гибридным двигателем из-за проблем с электрооборудованием. В перечень машин, которые подлежат отзыву, попали модели Highlander hybrid и Lexus RX400h в разных странах мира, сообщает РБК.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вы желаете, чтобы ДТП прошло без ненужной траты нервов, сил и потери Вашего времени, - просто звоните нам и тяжбой займётся юрист по дорожно-транспортным приключениям!

     

Цивільний кодекс України

   про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.
  Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні 1. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. 2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
  Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні 1. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. 2. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.
  Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні 1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання письмового повідомлення про заміну кредитора. 2. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, він має право висунути проти вимоги нового кредитора заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент пред'явлення йому вимоги новим кредитором або, якщо боржник виконав свій обов'язок до пред'явлення йому вимоги новим кредитором, - на момент його виконання.
  Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні 1. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги, але не відповідає за невиконання боржником свого обов'язку, крім випадків, коли первісний кредитор поручився за боржника перед новим кредитором.
  Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні 1. Боржник у зобов'язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом. { Частина перша статті 520 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
  Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні 1. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні визначається відповідно до положень статті 513 цього Кодексу.
  Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора 1. Новий боржник у зобов'язанні має право висунути проти вимоги кредитора всі заперечення, що грунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником.
  Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою 1. Порука або застава, встановлена іншою особою, припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не погодився забезпечувати виконання зобов'язання новим боржником. 2. Застава, встановлена первісним боржником, зберігається після заміни боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.
  Стаття 524. Валюта зобов'язання 1. Зобов'язання має бути виражене у грошовій одиниці України - гривні. 2. Сторони можуть визначити грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті.
  Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання 1. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання 1. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
  Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами 1. Боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. 2. Кожна із сторін у зобов'язанні має право вимагати доказів того, що обов'язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред'явлення такої вимоги.
  Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою 1. Виконання обов'язку може бути покладено боржником на іншу особу, якщо з умов договору, вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства або суті зобов'язання не випливає обов'язок боржника виконати зобов'язання особисто. У цьому разі кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою. 2. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку боржника іншою особою цей обов'язок боржник повинен виконати сам. 3. Інша особа може задовольнити вимогу кредитора без згоди


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Точно, в сфере автомобильного законодательства, в это время происходит все больше "липовых"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся автолюбители, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номерных знаков и определённых связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных структур. В связи с этим советуем звонить специалисту по ДТП.