Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Обсяги продажів нових легкових автомобілів у червні знизилися на 1,4%. Про це повідомили у прес-службі "Укравтопрому". Таким чином, за червень в Україні продали 14 тисяч 887 автомобілів.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без непотрібних затягувань, сил і втрат Вашого часу, - усього-на-всього наберіть наш номер телефону і Вашою справою буде займатися добрий юрист по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього. До позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача. {
  Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

  Стаття 58. Об'єднання позовних вимог В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами. Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні. Не допускається об'єднання в одне провадження кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено законом. {
  Стаття 58 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }

  Стаття 59. Відзив на позовну заяву Відповідач має право після одержання ухвали про порушення справи надіслати: 1) господарському суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову; 2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в судовому процесі, - копію відзиву. Відзив підписується повноважною особою відповідача або його представником. Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обгрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору). До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача. {
  Стаття 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

  Стаття 60. Подання зустрічного позову Відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. { Положення частини першої статті 60, які встановлюють строки зміни позивачем предмета або підстави позову, а також строки подання відповідачем зустрічного позову, визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 } Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів. {
  Стаття 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Р о з д і л IX ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ { Назва
Розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

  Стаття 61. Прийняття позовної заяви Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею, якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу. { Текст статті 61 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - зміни щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року }

  Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо: 1) заява не підлягає розгляду в господарських судах України; 2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору; 3) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва. Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви. До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали. Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду. {
  Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 3329-VI ( 3329-17 ) від 12.05.2011 }

  Стаття 63. Повернення позовної заяви Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо: 1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано; 2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

По наблюдениям специалистов в области авто-права, в наше время попадает все больше и больше "подставных" автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют навыков, "блатных" номеров , а также нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных структур. Таким образом, советуем Вам обращаться адвокату по ДТП.