Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    АвтоВАЗ работает над тремя новыми двигателями, один из которых получит турбокомпрессор, объявила компания. Все три новых агрегата будут предназначены для новых моделей Lada. Разработка турбомотора уже практически завершена.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, чтобы ДТП прошло без излишней траты нервов, сил и потери дрогоценного времени, тогда звоните нам и проблемой займётся защитник-адвокат по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

  
  Стаття 66. Підстави забезпечення позову Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити, передбачених статтею 67 цього Кодексу, заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. {
  Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }

  Стаття 67. Заходи до забезпечення позову Позов забезпечується: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. Про забезпечення позову виноситься ухвала. Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання. Не допускається забезпечення позову шляхом заборони: проводити загальні збори акціонерів або учасників господарського товариства та приймати ними рішення; надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів або учасників господарського товариства для проведення загальних зборів товариства; участі акціонерів або учасників у загальних зборах товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів або учасників господарського товариства. {
  Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 513-VI ( 513-17 ) від 17.09.2008, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

  Стаття 68. Скасування забезпечення позову Питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

Р о з д і л XI ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ { Назва
Розділу XI із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

  Стаття 69. Строк вирішення спору Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів. {

  Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Статтю 70 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 } { Статтю 71 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 } { Статтю 72 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 } { Статтю 73 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }
  Стаття 74. Порядок ведення засідання Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи трьома суддями - суддею, головуючим у засіданні. Суддя оголошує склад господарського суду, роз'яснює учасникам судового процесу їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав. У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні. Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, у зв'язку з чим у судовому засіданні із розгляду господарської справи оголошується перерва. {
  Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребуваних господарським судом матеріалів Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами. { Статтю 76 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }
  Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Действительно, в области автомобилизма, в последнее время попадает все больше "ненастоящих" авто- аварий, жертвами которых становятся не виновные автолюбители, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, настоятельно рекомендуем Вам обращаться специалисту.