Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    ГАИ Киева обнародовала список самых угоняемых автомобилей 2014 года. Первое место заняла марка ВАЗ (10 угонов), второе – Toyota (6 угонов), а "почетное" третье место - Mitsubishi (4 угона). С начала года было зафиксировано 40 угонов автомобилей, сообщает пресс-служба ГАИ в г. Киеве.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Вам потрібно, що б ДТП пройшов без непотрібних витрат нервів, сил і витрат Вашого часу, - усього-на-всього дзвоніть нам і тяганиною займеться захисник-адвокат по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   { Абзац четвертий частини другої статті 84 виключено на підставі Закону N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 } найменування майна, що підлягає передачі, і місце його знаходження (у спорі про передачу майна); найменування, номер і дата виконавчого або іншого документа про стягнення коштів у безспірному порядку (у спорі про визнання цього документа як такого, що не підлягає виконанню), а також сума, що не підлягає списанню. У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору. В резолютивній частині рішення вказується про визнання договору недійсним у випадках, передбачених у пункті 1 статті 83 цього Кодексу. При задоволенні заяви про визнання акта недійсним в резолютивній частині вказуються найменування акта і органу, що його видав, номер акта, дата його видання, чи визнається акт недійсним повністю або частково (в якій саме частині). { Частину шосту статті 84 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 } В резолютивній частині рішення вказується про розподіл господарських витрат між сторонами, про повернення судового збору з бюджету. Якщо у справі беруть участь кілька позивачів або відповідачів, у рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним. При розгляді первісного і зустрічного позовів у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів. {
  Стаття 84 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

  Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли буде складено повне рішення. Рішення суду, яке містить вступну та резолютивну частини, підписується всім складом господарського суду і додається до справи. Повне рішення повинно бути складено у строк не більше п'яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. {
  Стаття 85 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст Якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить ухвалу. Ухвала господарського суду має містити: 1) найменування господарського суду, номер справи і дату винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора, інших осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їх посад); 2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься ухвала; 3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство; 4) висновок з розглянутого питання; 5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові особи у строки, визначені господарським судом.
  Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал Повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді. {
  Стаття 87 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала Господарський суд має право за заявою сторони, прокурора, який брав участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо: 1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні господарського суду, не прийнято рішення; 2) не вирішено питання про розподіл господарських витрат або про повернення судового збору з бюджету. Додаткове рішення, ухвала можуть бути оскаржені в установленому порядку. {
  Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Сегодня в области автострахования, в последнее время происходит все больше "ненастоящих"автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автособственники, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, настоятельно советуем обратиться профессионалу по ДТП.