Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Согласно документу, текст которого обнародован пресс-службой Кабмина, председателем комиссии утвержден председатель Государственной автотранспортной службы Сергей Доброход. Ему поручено утвердить персональный состав комиссии; обеспечить осуществление мероприятий, связанных с реорганизацией Государственной автотранспортной службы; проинформировать Кабмин в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, що б судовий розгляд пройшов без надмірних бюрократизація процесів, сил і втрат Вашого часу, тоді усього-на-всього наберіть наш номер телефону і Вашою справою займеться добрий юрист по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   { Абзац четвертий частини другої статті 84 виключено на підставі Закону N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003 } найменування майна, що підлягає передачі, і місце його знаходження (у спорі про передачу майна); найменування, номер і дата виконавчого або іншого документа про стягнення коштів у безспірному порядку (у спорі про визнання цього документа як такого, що не підлягає виконанню), а також сума, що не підлягає списанню. У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору. В резолютивній частині рішення вказується про визнання договору недійсним у випадках, передбачених у пункті 1 статті 83 цього Кодексу. При задоволенні заяви про визнання акта недійсним в резолютивній частині вказуються найменування акта і органу, що його видав, номер акта, дата його видання, чи визнається акт недійсним повністю або частково (в якій саме частині). { Частину шосту статті 84 виключено на підставі Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 } В резолютивній частині рішення вказується про розподіл господарських витрат між сторонами, про повернення судового збору з бюджету. Якщо у справі беруть участь кілька позивачів або відповідачів, у рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним. При розгляді первісного і зустрічного позовів у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів. {
  Стаття 84 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

  Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли буде складено повне рішення. Рішення суду, яке містить вступну та резолютивну частини, підписується всім складом господарського суду і додається до справи. Повне рішення повинно бути складено у строк не більше п'яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом. {
  Стаття 85 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст Якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі, залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить ухвалу. Ухвала господарського суду має містити: 1) найменування господарського суду, номер справи і дату винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу позивача, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора, інших осіб, які брали участь у засіданні (із зазначенням їх посад); 2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого виноситься ухвала; 3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство; 4) висновок з розглянутого питання; 5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові особи у строки, визначені господарським судом.
  Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал Повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді. {
  Стаття 87 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала Господарський суд має право за заявою сторони, прокурора, який брав участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо: 1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні господарського суду, не прийнято рішення; 2) не вирішено питання про розподіл господарських витрат або про повернення судового збору з бюджету. Додаткове рішення, ухвала можуть бути оскаржені в установленому порядку. {
  Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Да, в области автомобильного законодательства, в последнее время происходит все больше "подставных" автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся автособственники, которые не имеют страхового полиса, "отличных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, настоятельно рекомендую обратиться к адвокату по ДТП.