Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В январе-августе 2012 года на мощностях корпорации "Богдан" было изготовлено 10 тыс. 716 единиц транспортной техники всех типов, что на 23,2% меньше чем за аналогичный период прошлого года ( 8 мес. 2011 г. - 13951 ед. ). Об этом ИА "НАШ ПРОДУКТ" сообщили в пресс-службе корпорации "Богдан".


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Якщо Ви хочете, що б ДТП пройшов без зайвих затягувань, сил і витрат Вашого часу, - усього-на-всього дзвоніть нам і тяганиною буде займатися спеціалізований адвокат по ДТП!

     

Кримінально-виконавчий кодекс України

   зберігання до звільнення засудженого або за його проханням надсилається родичам. 4. У порядку заохочення засудженим протягом року може бути надано додатково одне короткострокове чи тривале побачення. { Частина четверта статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } 5. До засуджених, які тримаються в дільницях посиленого контролю колоній і приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, заохочення у виді збільшення тривалості прогулянки застосовується на строк до одного місяця. 6. Із засудженого може бути достроково знято, як правило, лише одне раніше накладене стягнення. 7. Заохочення у виді подяки і дострокового зняття раніше накладеного стягнення застосовуються усно або письмово, інші заохочення - тільки письмово.
  Стаття 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених можуть застосовуватися такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; { Абзац п'ятий частини першої статті 132 виключено на підставі Закону N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } дисциплінарний штраф у сумі до двох мінімальних розмірів заробітної плати; скасування поліпшених умов тримання, передбачених статтями 138-140 і 143 цього Кодексу; поміщення засуджених чоловіків, які тримаються у виправних колоніях, у дисциплінарний ізолятор з виведенням або без виведення на роботу чи навчання на строк до п'ятнадцяти діб, а засуджених жінок - до десяти діб; поміщення засуджених, які тримаються в приміщеннях камерного типу виправних колоній максимального рівня безпеки, в карцер без виведення на роботу на строк до п'ятнадцяти діб; переведення засуджених, які тримаються у виправних колоніях, крім засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, до приміщення камерного типу (одиночної камери) на строк до трьох місяців. { Абзац десятий частини першої статті 132 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } 2. Вагітні жінки, жінки, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, інваліди першої групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не поміщаються.
  Стаття 133. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує законних вимог адміністрації, необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом року); припинив роботу з метою вирішення трудових та інших конфліктів; вживає спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги чи інші одурманюючі засоби; виготовляє, зберігає, купує, розповсюджує заборонені предмети; бере участь у настільних та інших іграх з метою здобуття матеріальної чи іншої вигоди; вчинив дрібне хуліганство; систематично ухиляється від лікування захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, а також вчинив протягом року більше трьох інших порушень режиму відбування покарання, за умови, якщо за кожне з цих порушень за постановою начальника колонії або особи, яка виконує його обов'язки, були накладені стягнення, що достроково не зняті або не погашені у встановленому законом порядку.
  Стаття 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі 1. При призначенні заходів стягнення враховуються причини, обставини і мотиви вчинення порушення, поведінка засудженого до вчинення проступку, кількість і характер раніше накладених стягнень, а також пояснення засудженого щодо суті проступку. Стягнення, що накладаються, мають відповідати тяжкості і характеру проступку засудженого. 2. За кілька проступків, вчинених одночасно, накладається одне стягнення. 3. Стягнення може бути накладене лише на особу, яка вчинила проступок, і не пізніше десяти діб з дня виявлення проступку, а якщо у зв'язку з проступком проводилась перевірка, то з дня її закінчення, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 4. Накладене стягнення звертається до виконання негайно, а у виняткових випадках - у строк не пізніше одного місяця з дня його накладення. Якщо протягом місяця з дня накладення стягнення воно не було звернено до виконання, то це стягнення не виконується. 5. Повторне переведення на поліпшені умови тримання може бути застосоване не раніше, ніж через шість місяців з дня відбуття стягнення. 6. Стягнення у виді попередження або догани накладається усно чи письмово, інші стягнення - тільки письмово. { Частина шоста статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } 7. Стягнення у виді дисциплінарного штрафу накладається тільки за злісне порушення встановленого порядку відбування покарання, передбачене статтею 133 цього Кодексу, за постановою начальника колонії або особи, яка виконує його обов'язки.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

Мнение эксперта

Можно увидеть, что в области автомобильного законодательства, в это время происходит все больше "подставных" аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся водители, которые не имеют навыков, "отличных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. Таким образом, рекомендуем обратиться профессионалу по ДТП.