Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Помимо концепт-кара Audi nanuk quattro, на стенде немецкой компании на автосалоне во Франкфурте будут представлены, в частности, 700-сильный прототип Sport quattro, кабриолет A3 нового поколения и обновленный седан A8, получивший матричные светодиодные фары головного света.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без зайвих витрат нервів, сил і витрат Вашого часу, тоді усього-на-всього дзвоніть нам і Вашою справою займеться добрий юрист по ДТП!

     

Митний кодекс України

  

Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу

  Стаття 430. Вільна митна зона 1. Вільна митна зона - це відповідним чином облаштована територія або склад, що призначені для зберігання товарів під митним контролем, їх переробки та/або виробництва нових товарів. 2. Вільні митні зони можуть бути комерційного, сервісного та промислового типів. 3. Вільні митні зони комерційного типу створюються з метою забезпечення вільного зберігання товарів без обмеження строків. 4. Вільні митні зони сервісного типу створюються з метою забезпечення вільної діяльності підприємств з ремонту, модернізації, будівництва повітряних, морських і річкових суден, інших плавучих засобів, їх складових частин. 5. Вільні митні зони промислового типу створюються для цілей переробки (виробництва) товарів на територіях відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон. 6. Вільні митні зони можуть створюватися у пунктах пропуску через державний кордон України, на територіях морських і річкових портів, аеропортів, на залізничних станціях та на територіях підприємств, а також в інших місцях, у яких можливо забезпечити режим вільної митної зони відповідно до цього Кодексу. 7. Відкриття вільних митних зон комерційного та сервісного типів здійснюється відповідно до положень цього розділу. 8. Відкриття вільних митних зон промислового типу здійснюється окремими законами України.
  Стаття 431. Правове регулювання діяльності вільної митної зони комерційного або сервісного типу 1. Вимоги до облаштування вільних митних зон комерційного та сервісного типів установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. 2. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з особами, які розміщують товари у цих зонах, визначаються відповідним договором. 3. Взаємовідносини утримувача вільної митної зони комерційного або сервісного типу з митним органом визначаються затвердженою начальником митного органу та погодженою утримувачем вільної митної зони процедурою експлуатації такої зони, що встановлює: 1) перелік категорій посадових осіб, які мають право доступу у вільну митну зону; 2) особу керуючого вільною митною зоною; 3) мінімальну кiлькiсть посадових осіб митного органу, якi будуть залученi до здійснення митного контролю та митного оформлення; 4) режим роботи вільної митної зони; 5) термiни подання утримувачем вільної митної зони звітів про рух товарів у вільній митній зоні; 6) iншi вимоги та умови, пов’язанi з функцiонуванням вільної митної зони.
  Стаття 432. Повноваження митних органів щодо встановлення вимог до облаштування та організації роботи вільних митних зон 1. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться вільна митна зона, з метою належної організації митного контролю вимагає від утримувача вільної митної зони та органів управління відповідної спеціальної (вільної) економічної зони забезпечення: 1) спорудження огорожі по периметру території вільної митної зони та належного обладнання пропускних пунктів; 2) встановлення обмежень щодо порядку та засобів доступу на зазначену територію, відповідних годин, протягом яких дозволяється доступ на цю територію; 3) охорони території вільної митної зони. 2. Будівництво (ремонт) господарських об’єктів на території вільної митної зони здійснюється на підставі дозволу митного органу. У разі відмови у наданні зазначеного дозволу митний орган зобов’язаний невідкладно, письмово або в електронній формі, повідомити особу, яка звернулася за отриманням дозволу, про причини і підстави такої відмови.
  Стаття 433. Забезпечення митного контролю на територіях вільних митних зон 1. З метою забезпечення належного митного контролю на територіях вільних митних зон митні органи мають право: 1) здійснювати постійний нагляд за межами зазначених територій, а також за доступом на ці території; 2) вимагати від утримувача вільної митної зони ведення обліку товарів, що знаходяться на території вільної митної зони, та подання звітів про рух цих товарів; 3) проводити перевірку товарів, що переміщуються через межі території вільної митної зони з метою забезпечення здійснення передбачених цим Кодексом операцій та недопущення переміщення заборонених товарів; 4) здійснювати у будь-який час перевірки товарів, що знаходяться на територіях вільних митних зон; 5) здійснювати інші передбачені цим Кодексом заходи, спрямовані на забезпечення контролю за операціями з товарами, що перебувають під митним контролем.
  Стаття 434. Допуск товарів на територію вільної митної зони 1. На територію вільної митної зони можуть ввозитися іноземні та українські товари як із-за меж митної території України, так і з митної території України. 2. На територію вільної митної зони можуть ввозитися будь-які товари, крім товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України, товарів, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога, а також товарів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 3. Небезпечні товари, товари, що можуть зашкодити іншим товарам, або товари, що вимагають спеціальних умов зберігання, допускаються на територію вільної митної зони тільки за наявності на ній відповідних умов для зберігання таких товарів. 4. Товари можуть бути розміщені у вільних митних зонах комерційного типу без вивантаження їх з транспортних засобів. 5. Реалізація та/або споживання іноземних товарів на території вільної митної зони забороняється.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Мнение эксперта

К сожелению, в области автомобильного права, в это время попадает все больше и больше "ненастоящих" авто- аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют страхового полиса, "блатных" номеров и полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" криминальных структур. В связи с этим настоятельно советуем Вам обратиться к адвокату.