Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Одессит за рулем кроссовера Mazda CX-7 якобы хотел "пошутить", подъехав на скорости к двум девушкам, но почему-то не затормозил и прижал одну из них к стене Происшествие случилось 16 мая около 11 утра на парковке ТРЦ Среднефонтанский, напротив супермаркета.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, чтобы дорожно-транспортное приключение прошло без чрезмерной нервозности, сил и затрат дрогоценного времени, тогда всего-навсего звоните нам и Вашим делом займётся юрист по дорожно-транспортным приключениям!

     

Митний кодекс України

   3. За розголошення інформації, зазначеної у цій статті, посадові особи митних органів несуть відповідальність згідно із законом. 4. Не вважається розголошенням надання знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, інформації щодо загальних питань роботи митниці, інформації, яка не стосується конкретних фізичних та/або юридичних осіб і не може становити комерційну таємницю, інформація, яка стосується правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільстві проблем державної митної справи.

Глава 2. Уповноважений економічний оператор

  Стаття 12. Надання статусу уповноваженого економічного оператора 1. Уповноважений економічний оператор - це підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке відповідає умовам, встановленим статтею 14 цього Кодексу, та має право користуватися спеціальними спрощеннями відповідно до статті 15 цього Кодексу. 2. Статус уповноваженого економічного оператора надається підприємству митницею шляхом видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора та включення його до Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів. 3. Підприємству може бути видано сертифікати уповноваженого економічного оператора таких видів: 1) на спрощення митних процедур; 2) щодо надійності і безпеки; 3) на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки. 4. Статус уповноваженого економічного оператора визнається на всій митній території України.
  Стаття 13. Подання заяви та видача сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. З метою отримання статусу уповноваженого економічного оператора підприємство подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву, підписану керівником і завірену печаткою підприємства. Вид сертифіката уповноваженого економічного оператора заявник обирає самостійно. 2. До заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора додається анкета з результатами самооцінки, проведеної заявником за такими критеріями: 1) дотримання положень законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи; 2) система звітності та обліку товарів, транспортних засобів; 3) платоспроможність; 4) відповідність стандартам безпеки. 3. В анкеті зазначаються такі відомості: 1) правовий статус заявника, дата його створення, юридичні та банківські реквізити; 2) організаційна та матеріальна характеристики підприємства: кількість працюючих, види зовнішньоекономічної діяльності, обсяг річного прибутку; 3) зарубіжні торговельні партнери; 4) система обліку товарів, що дає змогу порівнювати відомості, надані митним органам при здійсненні митного контролю та митного оформлення, з відомостями про проведення господарської діяльності; 5) наявність автоматизованої системи декларування, контролю та обліку митних декларацій, у тому числі з обов’язковим використанням програмного продукту, сумісного з програмними продуктами, які використовуються митними органами; 6) обсяг експорту та/або імпорту в кількісному та грошовому виразі; 7) залучення посередників при здійсненні зовнішньоторговельних операцій; 8) відповідність результатів діяльності вимогам законодавства України, у тому числі з питань державної митної справи: кількість та види порушень, заходи, вжиті для їх усунення; 9) ступінь ризику товарів, що імпортуються та/або експортуються; 10) система ведення бухгалтерського обліку; 11) ступінь безпеки та захисту інформації; 12) наявність або відсутність внутрішньої системи контролю безпеки, система доступу до інформації; 13) проведення аудиту та контроль ступеня безпеки інформації; 14) наявність або відсутність посередника у взаємодії з митними органами; 15) наявність або відсутність програм захисту у користувачів електронної системи обміну даними, особливих заходів безпеки; 16) розробник програмного забезпечення; 17) наявність або відсутність інструкцій щодо безпеки, у тому числі діловодства у паперовій та електронній формах; 18) ступінь фізичної безпеки підприємства: порядок допуску на територію та до приміщень, ступінь їх захисту, наявність або відсутність системи сигналізації та відеоспостереження; 19) наявність або відсутність навантажувальної техніки, ступінь її безпеки; 20) наявність або відсутність власних та/або орендованих місць зберігання товарів під митним контролем, система безпеки цих місць, система доступу персоналу до них. 4. Форми заяви про видачу сертифіката уповноваженого економічного оператора та анкети з результатами самооцінки, проведеної заявником, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів. 5. Крім зазначених обов’язкових відомостей, заявник може надати митному органу додаткові відомості, зумовлені специфікою видів зовнішньоекономічної діяльності, які він провадить. 6. Митниця проводить попередню (фізичну та документальну) перевірку відомостей, наданих заявником, і передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, заяву, анкету та свій висновок про можливість або неможливість надання заявникові статусу уповноваженого економічного оператора.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Мнение эксперта

Как показывает практика в сфере автомобильного права, в последнее время происходит все больше "липовых"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют навыков, "крутых" номерных знаков или нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных структур. В связи с этим советуем Вам звонить адвокату по ДТП.