Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Буквально на днях немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz представил гибридную версию обновленного седана S-Class, который имеет возможность заряжать аккумуляторы от бытовай электрической сети. Мировой дебют седана под названием S500 Plug-In Hybrid состоится во Франкфурте.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб судовий розгляд пройшов без надмірних затягувань, сил і витрат Вашого часу, тоді просто зверніться за телефоном і тяганиною буде займатися висококваліфікований адвокат по ДТП юрист по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Господарський кодекс України

   України. Умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії договору, а також у разі якщо після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище орендаря. { Частина друга статті 284 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } 3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди. 4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення строку дії договору він вважається продовженим на такий самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
  Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря 1. Орендар має переважне право перед іншими суб'єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди. 2. Орендар може бути зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду. 3. Орендар зобов'язаний берегти орендоване майно відповідно до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату. 4. Орендар відшкодовує орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування з вини орендаря.
  Стаття 286. Орендна плата 1. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. 2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився стан об'єкта оренди. 3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній формі. 4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.
  Стаття 287. Оренда державного та комунального майна 1. Орендодавцями щодо державного та комунального майна є: 1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке є державною власністю, а також іншого майна у випадках, передбачених законом; 2) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місцевими радами управляти майном, - відповідно щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим або є у комунальній власності; 3) державні (комунальні) підприємства, установи та організації - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна. { Пункт 3 частини першої статті 287 в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } 2. Організаційні та майнові відносини, пов'язані з передачею в оренду цілісних майнових комплексів державного сектора економіки, а також цілісних майнових комплексів, що є комунальною власністю, регулюються законодавством відповідно до цього Кодексу. 3. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб'єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди. { Частина третя статті 287 в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
  Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна 1. Орендар має право передати окремі об'єкти оренди в суборенду, якщо інше не передбачено законом або договором оренди. 2. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів не допускається.
  Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди 1. Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо таке право передбачено договором оренди. { Частину другу статті 289 виключено на підставі Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } 3. Орендар має право у будь-який час відмовитися від здійснення передбаченого в договорі права на викуп об'єкта оренди. 4. Приватизація цілісних майнових комплексів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, зданих в оренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом. { Частина четверта статті 289 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 } { Статтю 290 виключено на підставі Закону N 1509-VI ( 1509-17 ) від 11.06.2009 }
  Стаття 291. Припинення договору оренди 1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається. 2. Договір оренди припиняється у разі: закінчення строку, на який його було укладено; викупу (приватизації) об'єкта оренди; ліквідації суб'єкта господарювання-орендаря; загибелі (знищення) об'єкта оренди. 3. Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

Как показывает практика в области автомобилизма, в наше время происходит все больше "липовых" аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют достаточно, средств, "отличных" номерных знаков , а также полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. В связи с этим рекомендую обратиться к юристу по ДТП.