Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    На территории завода Nissan в г. Санкт-Петербурге началось строительство завода японского поставщика автокомпонентов Unipres, пишет Компания станет первым резидентом парка поставщиков автозавода, который создается на свободной территории рядом с производством Nissan площадью 65 га.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, что б судебное заседание прошло без излишней нервозности, сил и потери Вашего времени, тогда просто звоните нам и любым делом будет заниматься адвокат-профессионал по ДТП!

     

Господарський кодекс України

   внесок. 5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. 6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно до вимог статті 58 цього Кодексу. 7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. 8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.
  Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі 1. Товарна біржа має право: встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового арбітражу; встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, розмір плати за послуги, що надаються біржею; встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту біржі та біржових правил; створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них; засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах; розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти; укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на біржах, у тому числі розташованих за межами України; видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання; вирішувати інші питання, передбачені законом. 2. Товарна біржа зобов'язана: створювати умови для проведення біржової торгівлі; регулювати біржові операції; регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі; надавати членам і відвідувачам біржі організаційні, інформаційні та інші послуги; забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що стосується кон'юнктури ринку.
  Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги 1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з цих питань. 2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим. 3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі. 4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам - громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.
  Стаття 282. Припинення товарної біржі 1. Припинення товарної біржі відбувається за рішенням загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у випадках, передбачених законом. Параграф 5. Оренда майна та лізинг
  Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання 1. За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. 2. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ). 3. Об'єктом оренди можуть бути: державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об'єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання; нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення); інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання. 4. Оренда структурних підрозділів державних та комунальних підприємств не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства. 5. Законом може бути встановлено перелік державних та комунальних підприємств, цілісні майнові комплекси яких не можуть бути об'єктом оренди. 6. До відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
  Стаття 284. Умови договору оренди 1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням її індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань; відновлення орендованого майна та умови його повернення або викупу. 2. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю, крім об'єктів оренди державної та комунальної власності, оцінка яких здійснюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94]

Мнение эксперта

Да, в области автомобилизма, в последнее время происходит все больше и больше "ненастоящих" авто- аварий и ДТП, жертвами которых становятся автособственники, которые не имеют определённых знаний, "блатных" номеров или нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных структур. В связи с этим рекомендую Вам обращаться адвокату.