Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Согласно предположениям ряда европейских экспертов, которые основывают свое мнение на неофициальной информации из источников близких к руководству компании Mercedes, новое поколение модели C63 AMG выйдет уже в конце наступающего года.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб судовий розгляд пройшов без надмірних затягувань, сил і витрат Вашого часу, тоді просто зверніться за телефоном і тяганиною буде займатися висококваліфікований адвокат по ДТП юрист по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Кримінально-виконавчий кодекс України

   рахунок виправного центру. 3. Засуджені, які направлені на лікування до лікувальних закладів охорони здоров'я, забезпечуються цими лікувальними закладами всіма видами довольства на загальних підставах. 4. У необхідних випадках адміністрація виправного центру або підприємства, установи чи організації, де працевлаштований засуджений, може видавати йому аванс із наступним відшкодуванням. 5. Із засуджених, які тримаються в дисциплінарних ізоляторах, стягується повна вартість харчування, наданого їм за встановленими нормами.
  Стаття 65. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі 1. З особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі, адміністрацією виправного центру, а також власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, де працюють засуджені, і громадськими організаціями проводиться соціально-виховна робота. 2. Активна участь засуджених у виховних заходах заохочується і враховується при визначенні ступеня їхнього виправлення.
  Стаття 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях 1. Засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження волі, можуть створювати самодіяльні організації засуджених і брати участь в їх роботі. 2. У виправних центрах забороняється діяльність політичних партій та профспілок.
  Стаття 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі 1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення: подяка; нагородження похвальною грамотою; грошова премія; нагородження подарунком; дострокове зняття раніше накладеного стягнення; дозвіл на виїзд до близьких родичів за межі виправного центру на святкові, неробочі та вихідні дні. 2. Засуджені, які стали на шлях виправлення або сумлінною поведінкою і ставленням до праці довели своє виправлення, можуть бути у встановленому законом порядку представлені до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким або до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.
  Стаття 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі 1. До засуджених, які порушують трудову дисципліну і встановлений порядок відбування покарання, адміністрація виправного центру може застосовувати такі заходи стягнення: попередження; догана; сувора догана; { Абзац п'ятий частини першої статті 68 виключено на підставі Закону N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } заборона проживати поза гуртожитком строком до трьох місяців; заборона виходу за межі виправного центру у вільний від роботи час на строк до трьох місяців; { Абзац сьомий частини першої статті 68 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1828-VI ( 1828-17 ) від 21.01.2010 } поміщення в дисциплінарний ізолятор строком до десяти діб. 2. Стосовно особи, яка самовільно залишила місце обмеження волі або злісно ухиляється від робіт, або систематично порушує громадський порядок чи встановлені правила проживання, адміністрація виправного центру надсилає прокуророві матеріали для вирішення питання про притягнення засудженого до кримінальної відповідальності відповідно до статті 390 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ).
  Стаття 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі 1. Заходи заохочення і стягнення накладаються письмово і усно та відображаються в особовій справі засудженого. 2. При заохоченні до засудженого застосовується один захід заохочення. 3. Дозвіл на виїзд до близьких родичів на святкові, неробочі та вихідні дні може бути наданий засудженому не більше одного разу на місяць. 4. При призначенні заходів стягнення враховуються мотиви і обставини вчинення порушення, кількість і характер раніше накладених стягнень, а також пояснення засудженого по суті проступку. Накладені стягнення мають відповідати тяжкості і характеру проступку засудженого. 5. Стягнення може бути накладене тільки на особу, яка вчинила проступок, не пізніше десяти діб з дня виявлення проступку, а якщо у зв'язку з проступком проводилася перевірка, то з дня її закінчення, але не пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. 6. Накладене стягнення звертається до виконання, як правило, негайно, але не пізніше одного місяця з дня його накладення. 7. Якщо протягом шести місяців з дня відбуття стягнення засуджений не буде підданий новому стягненню, він визнається таким, що не має стягнення. Накладене в цей період нове стягнення на засудженого перериває перебіг зазначеного строку і його обчислення продовжується знову з дня відбуття останнього стягнення. 8. Засудженим, яким заборонений вихід за межі гуртожитку у вільний від роботи час, протягом строку дії заборони вихід із гуртожитку може бути дозволений у виняткових випадках і на встановлений час для: одержання медичної допомоги;


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

Мнение эксперта

По наблюдениям специалистов в сфере автострахования, в наше время происходит все больше "липовых" аварий и ДТП, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют определённых знаний, "блатных" номеров , а также полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" криминальных структур. Таким образом, настоятельно советуем обратиться к юристу.