Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В рамках подготовки к Евро-2012 ГАИ предлагает лишать водителей прав за неправильную парковку. ГАИ работает над усилением ответственности водителей за нарушения ПДД.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб авто ДТП пройшов без непотрібних нервозностей, сил і витрат дорогоцінного часу, - просто дзвоніть нам і питанням займеться спеціалізований адвокат по ДТП!

     

Цивільний кодекс України

   самоврядування, якщо інше не встановлено законом. 3. Вигодонабувач не може бути управителем. 4. Управитель діє без довіреності. 5. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління. ( Частина п'ята статті 1033 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) (
  Стаття 1033 із змінами, внесеними згідно із Законом N 980-IV ( 980-15 ) від 19.06.2003 )

  Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління 1. Вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління. 2. Установник управління може вказати в договорі особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача).
  Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном 1. Істотними умовами договору управління майном є: 1) перелік майна, що передається в управління; 2) розмір і форма плати за управління майном.
  Стаття 1036. Строк договору управління майном 1. Строк управління майном встановлюється у договорі управління майном. Якщо сторони не визначили строку договору управління майном, він вважається укладеним на п'ять років. 2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору управління майном після закінчення його строку договір вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах.
  Стаття 1037. Права та обов'язки управителя 1. Управитель управляє майном відповідно до умов договору. Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління. 2. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління, відповідно до статті 396 цього Кодексу.
  Стаття 1038. Здійснення управління майном 1. Управитель управляє майном особисто, крім випадків, встановлених статтею 1041 цього Кодексу. 2. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням майном, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна. 3. У правочинах щодо майна, переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені управителем. У разі відсутності такої вказівки управитель зобов'язується перед третіми особами особисто.
  Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави 1. Майно, що є предметом договору застави, може бути передане в управління. 2. Установник управління зобов'язаний попередити управителя про те, що майно, яке передається в управління, є предметом договору застави. Якщо установник управління не попередив управителя і сам управитель не знав і не міг знати про те, що майно, яке передане в управління, є предметом договору застави, управитель має право вимагати розірвання договору та виплати належної йому за договором плати відповідно до строку управління цим майном.
  Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління 1. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління не допускається, крім випадку визнання установника управління банкрутом або звернення стягнення за вимогою заставодержателя на майно, що є предметом договору застави. У разі визнання установника управління банкрутом договір управління цим майном припиняється і воно включається до ліквідаційної маси.
  Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі 1. Управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном, якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління. Управитель відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.
  Стаття 1042. Право управителя на плату 1. Управитель має право на плату, встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном. 2. Управитель майном, якщо це передбачено законом або укладеним відповідно до нього договором, має право відраховувати належні йому відповідно до частини першої цієї статті грошові суми безпосередньо з доходів від використання майна, переданого в управління. { Частина друга статті 1042 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 }
  Стаття 1043. Відповідальність управителя 1. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Точно, в области автомобилизма, в это время попадает все больше и больше "ненастоящих" аварий, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют определённых знаний, "отличных" номеров , а также нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, настоятельно советую обращаться адвокату.