Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Компания Ferrari впервые запустила в продажу модель родстера под названием California еще в 2008 году. С тех пор, вызвавшее тогда множество споров экспертов и критиков, авто пользуется неизменной популярностью у покупателей.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без непотрібних затягувань, сил і втрат Вашого часу, - усього-на-всього наберіть наш номер телефону і Вашою справою буде займатися добрий юрист по ДТП!

     

Цивільний кодекс України

   інше не встановлено договором або законом.
  Стаття 190. Майно 1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. 2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами. { Статтю 190 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 }
  Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс 1. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності. 2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. 3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю. 4. Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів.
  Стаття 192. Гроші (грошові кошти) 1. Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. 2. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
  Стаття 193. Валютні цінності 1. Види майна, що вважаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочинів з ними встановлюються законом.

Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ

  Стаття 194. Поняття цінного паперу 1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам. { Частина перша статті 194 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 2. До особи, яка набула право власності на цінний папір, переходять у сукупності усі права, які ним посвідчуються.
  Стаття 195. Групи та види цінних паперів 1. В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи цінних паперів: 1) пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента; 2) боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання; { Пункт 2 частини першої статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3461-VI ( 3461-17 ) від 02.06.2011 } 3) похідні цінні папери, механізм розміщення та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів; { Пункт 3 частини першої статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 4) товаророзпорядчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів. 2. Види цінних паперів та порядок їх обігу встановлюються законом. 3. Цінні папери можуть існувати в документарній та бездокументарній формі відповідно до закону. { Частина третя статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }
  Стаття 196. Вимоги до цінного паперу 1. Обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги щодо форми цінного паперу та інші необхідні вимоги встановлюються законом. 2. Документ, який не містить обов'язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних паперів, не є цінним папером.
  Стаття 197. Передання прав за цінним папером 1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати: 1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника); 2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір); 3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір). 2. Законом може бути виключена можливість розміщення цінних паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на пред'явника. { Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 } 3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі. 4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером (індосант), відповідає лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її невиконання.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Сегодня в сфере автомобильного права, в последнее время происходит все больше "ненастоящих"автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют определённых знаний, "блатных" номерных знаков , а также нужных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. Поэтому настоятельно советую Вам обратиться профессионалу по ДТП.