Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    АВТОВАЗ в понедельник, 22 декабря, выведет на российский рынок LADA Granta с роботизированной коробкой передач. Как известно, будет снабжена автоматизированной механической трансмиссией, а также получит 1,6-литровую силовую установку, развивающую мощность в 106 лс.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, чтобы судебное заседание прошло без чрезмерной бюрократизации, сил и затрат дрогоценного времени, тогда всего-навсего позвоните нам и тяжбой займётся высококвалифицированный юрист!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   строку виноситься ухвала, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може бути оскаржено. Призначені господарським судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи. {
  Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Р о з д і л VIII ПОДАННЯ ПОЗОВУ

  Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви Позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або його представником, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником. Позовна заява повинна містити: 1) найменування господарського суду, до якого подається заява; 2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків); 2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів); 4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися; 6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V-1 цього Кодексу; 7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору. {
  Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

  Стаття 55. Ціна позову Ціна позову визначається: 1) у позовах про стягнення грошей - стягуваною сумою або сумою, оспорюваною за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку; 2) у позовах про витребування майна - вартістю майна, що витребується; 3) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою усіх вимог; 4) у позовах про стягнення іноземної валюти - в іноземній валюті та у карбованцях відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову. В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, - суми їх, визначені суддею. Ціну позову вказує позивач. У випадках неправильного зазначення ціни позову вона визначається суддею.
  Стаття 56. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів Позивач, прокурор чи його заступник зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни господарським судом неналежного відповідача. {
  Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР від 13.05.97, N 3382-VI ( 3382-17 ) від 19.05.2011 }

  Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви До позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) вжиття заходів досудового врегулювання господарського спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано); 2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; 3) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі; { Пункт 3-1 частини першої статті 57 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 } 4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

К сожелению, в сфере автомобильного законодательства, в наше время попадает все больше и больше "липовых" авто- аварий, жертвами которых становятся водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номерных знаков и определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных структур. Поэтому рекомендую обратиться к специалисту.