Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Буквально недавно баварский кроссовер BMW X1, который является самым компактным в компании, пережил небольшой рестайлинг.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, що б дорожній випадок пройшов без надмірних затягувань, сил і витрат дорогоцінного часу, тоді наберіть наш номер телефону і проблемою буде займатися адвокат по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії. До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії. Претензія підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. {
  Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }

  Стаття 7. Порядок і строки розгляду претензії Претензія розглядається в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії. В тих випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перепровірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів), розглядаються протягом двох місяців. Якщо до претензії не додано всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу. При цьому перебіг строку розгляду претензії зупиняється до одержання витребуваних документів чи закінчення строку їх подання. Якщо витребувані документи у встановлений строк не надійшли, претензія розглядається за наявними документами. При розгляді претензії підприємства та організації в разі необхідності повинні звірити розрахунки, провести судову експертизу або вчинити інші дії для забезпечення досудового врегулювання спору. Підприємства та організації, що одержали претензію, зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника. {
  Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

  Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі. У відповіді на претензію зазначаються: а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь; б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, назва, номер і дата розрахункового документа на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці; в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення претензії; г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів. Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії. Відповідь на претензію підписується повноважною особою підприємства, організації або їх представником та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума. Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України. За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми. {
  Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 }
{ Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }
  Стаття 10. Досудове врегулювання розбіжностей, що виникають під час укладення господарських договорів Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення господарського суду. {
  Стаття 10 в редакції Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

  Стаття 11. Досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором. Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи розірвання договору, відповідають на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства і організації не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського суду. {
  Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

К сожелению, в области авто-права, в это время попадает все больше "ненастоящих" авто- аварий, жертвами которых становятся водители, которые не имеют страхового полиса, "крутых" номерных знаков и полезных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, рекомендуем обратиться к юристу по ДТП.