Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Компания Mercedes-Benz официально представила купе S-Class, которое в линейке немецкого автопроизводителя заменит двухдверку CL. Первый публичный показ новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве, передает Мотор.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Ви бажаєте, що б розгляд адміністративної справи пройшов без зайвих "проблемностей", сил і втрат дорогоцінного часу, тоді просто дзвоніть нам і будь-якою справою буде займатися адвокат по дорожньо-транспортним пригодам!

     

Кодекс адміністративного судочинства України

   таємниці, що охороняється законом, захисту особистого та сімейного життя людини, в інтересах малолітньої чи неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом. 4. Розгляд справи в закритому судовому засіданні проводиться з додержанням усіх правил адміністративного судочинства. Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки. 5. Якщо під час закритого судового засідання буде встановлено, що інформація з обмеженим доступом є суспільно значимою або доступ до інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її дослідження у відкритому судовому засіданні. 6. Під час судового розгляду справи в судовому засіданні забезпечується повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, крім випадків неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі (у тому числі при розгляді справи в порядку письмового провадження). { Частина шоста статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } { Щодо визнання конституційними положень частини шостої статті 12, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється, див. Рішення Конституційного Суду N 16-рп/2011 ( v016p710-11 ) від 08.12.2011 } 7. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом. 8. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. 9. Судове рішення, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення.
  Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду 1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, забезпечується право на апеляційне та касаційне оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. { Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
  Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в адміністративному суді, ухвалюється іменем України. 2. Постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України. 3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
  Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство 1. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою. 2. Особи, які беруть участь у справі та не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право користуватися рідною мовою або мовою, якою вони володіють, а також послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом. 3. Судові документи складаються державною мовою. { Положення статті 15 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 8-рп/2008 ( v008p710-08 ) від 22.04.2008 }
  Стаття 15-1. Автоматизована система документообігу суду 1. В адміністративних судах функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує: 1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості справ для кожного судді; 2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь; { Пункт 2 частини першої статті 15-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 3) централізоване зберігання текстів судових рішень та інших процесуальних документів; 4) підготовку статистичних даних; 5) реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції та етапів її руху; { Пункт 6 частини першої статті 15-1 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 7) видачу судових рішень та виконавчих листів на підставі наявних у системі даних щодо судового рішення та реєстрації заяви особи, на користь якої воно ухвалено; 8) передачу справ до електронного архіву. 2. Позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Мнение эксперта

Да, в сфере автомобильного права, в наше время попадает все больше "липовых" авто- аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют определённых знаний, "крутых" номерных знаков , а также определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" криминальных лиц. В связи с этим рекомендуем звонить специалисту.