Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Обе модели ранее уже становились победителями конкурса NACToY. С Chevrolet Silverado это в последний раз случалось в 2007 году, а с Corvette — в 1998 году. В жюри конкурса North American Car and Truck of the Year входят 48 журналистов автомобильных изданий.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, чтобы судебное заседание прошло без чрезмерной траты нервов, сил и потери Вашего времени, - обращайтесь и вопросом будет заниматься адвокат по дорожно-транспортным приключениям!

     

Митний кодекс України

   3) звільнення від надання гарантії при здійсненні внутрішнього митного транзиту товарів (крім підакцизних), якщо декларантом є уповноважений економічний оператор; 4) митне оформлення товарів на об’єктах уповноваженого оператора економічної діяльності; 5) подання однієї митної декларації, якщо протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним зовнішньоекономічним договором. 3. Уповноваженому економічному оператору, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур та щодо надійності і безпеки, можуть бути надані одночасно спеціальні спрощення, визначені частинами першою і другою цієї статті. 4. Спеціальні спрощення, передбачені цією статтею, застосовуються у разі, якщо уповноважений економічний оператор здійснює декларування товарів самостійно, та у разі, якщо уповноважений економічний оператор доручає у встановленому законодавством порядку здійснити декларування товарів від свого імені іншій особі. 5. Отримання сертифіката уповноваженого економічного оператора надає відповідній особі право на провадження видів діяльності, зазначених у статті 404 цього Кодексу. 6. Порядок застосування спеціальних спрощень, передбачених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
  Стаття 16. Зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. Дія сертифіката уповноваженого економічного оператора зупиняється митницею за наявності таких підстав: 1) виявлення митним органом достовірних фактів та відомостей, що спростовують відомості, надані за результатами самооцінки; 2) подання підприємством заяви про зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора; 3) наявність заборгованості із сплати митних платежів та пені; 4) притягнення керівників заявника, його засновників, акціонерів - фізичних осіб, які володіють контрольним пакетом акцій, до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності; 5) порушення справи про порушення заявником митних правил за статтями 472, 482-485 цього Кодексу; 6) невиконання вимог частини дванадцятої статті 13 цього Кодексу; 7) наявність непогашеного грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки. 2. Строк зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора становить: 1) у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті, - до трьох місяців; 2) у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, - згідно із заявою, але не більше трьох місяців; 3) у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої цієї статті, - до погашення заборгованості; 4) у випадках, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, - до набрання законної сили вироком у кримінальній справі, постановою про притягнення до адміністративної відповідальності у справі про порушення митних правил або постановою (ухвалою) про закриття справи; 5) у випадку, передбаченому пунктом 6 частини першої цієї статті, - до одного місяця; 6) у випадку, передбаченому пунктом 7 частини першої цієї статті, - до погашення грошового зобов’язання. 3. Митниця протягом п’яти робочих днів з дати зупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора письмово інформує про це уповноваженого економічного оператора.
  Стаття 17. Анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора 1. Сертифікат уповноваженого економічного оператора анулюється у разі: 1) подання підприємством заяви про виключення його з Єдиного реєстру уповноважених економічних операторів; 2) припинення юридичної особи - уповноваженого економічного оператора згідно із законодавством України; 3) набрання стосовно керівників уповноваженого економічного оператора, його засновників, акціонерів, які володіють контрольним пакетом акцій, законної сили обвинувальним вироком суду за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності; 4) притягнення більше двох разів протягом року посадових осіб уповноваженого економічного оператора до адміністративної відповідальності за порушення митних правил за статтями 472, 482-485 цього Кодексу; 5) неподання підприємством відомостей, передбачених частиною дванадцятою статті 13 цього Кодексу, протягом строку призупинення дії сертифіката уповноваженого економічного оператора. 2. Рішення про анулювання сертифіката уповноваженого економічного оператора оформлюється наказом митниці і набирає чинності з дня видання зазначеного наказу. Належним чином завірена копія цього наказу не пізніше першого робочого дня, наступного за днем його видання, вручається під розписку керівникові відповідного підприємства або надсилається цьому підприємству рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
  Стаття 18. Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів 1. Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів складається з трьох розділів відповідно до видів отриманих підприємствами сертифікатів уповноваженого економічного оператора. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, веде Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів та забезпечує його оприлюднення на своєму офіційному сайті.

Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи

  Стаття 19. Інформування про митні правила 1. Митні органи інформують заінтересованих осіб про митні правила у встановленому законом порядку.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72]

Мнение эксперта

Да, в сфере автострахования, в наше время попадает все больше и больше "ненастоящих" аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные автособственники, которые не имеют достаточно, средств, "блатных" номеров и полезных связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, настоятельно советую Вам обратиться к профессионалу по ДТП.