Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Сегодня, 22 января, в Англии на заводе Nissan стартовало производство второго поколения Qashqai. Автомобиль Nissan Qashqai, который является самым продаваемым кроссовером на территории Европы и самой продаваемой моделью компании в целом, был разработан в Великобритании.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, что б дорожно-транспортное приключение прошло без излишней бюрократизации, сил и затрат дрогоценного времени, - всего-навсего обращайтесь и Вашим делом займётся высококвалифицированный юрист!

     

Цивільний кодекс України

   { Офіційне тлумачення положень частини другої статті 777 див. в Рішенні Конституційного Суду N 31-рп/2009 ( v031p710-09 ) від 10.12.2009 }
  Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм 1. Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця. 2. Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження, наймач має право на їх вилучення. 3. Якщо поліпшення речі зроблено за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування річчю. 4. Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає її співвласником. Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договором або законом. 5. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на відшкодування їх вартості.
  Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм 1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини. 2. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків. 3. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.
  Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм 1. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах. 2. Шкода, завдана у зв'язку з користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, що це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати. Умова договору найму про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений наймодавцем і про які він не знав і не міг знати, є нікчемною.
  Стаття 781. Припинення договору найму 1. Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи - наймача, якщо інше не встановлено договором або законом. 2. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем.
  Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму 1. Наймодавець має право відмовитися від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування річчю протягом трьох місяців підряд. 2. У разі відмови наймодавця від договору найму договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.
  Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця 1. Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; 2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі; 3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; 4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.
  Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача 1. Наймач має право вимагати розірвання договору найму, якщо: 1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; 2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі.
  Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму 1. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. 2. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.
  Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму 1. До вимог про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі застосовується позовна давність в один рік. 2. Перебіг позовної давності щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача - з моменту припинення договору найму. Параграф 2. Прокат
  Стаття 787. Договір прокату 1. За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк. 2. Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Можно увидеть, что в области автострахования, в наше время происходит все больше и больше "липовых" аварий, жертвами которых становятся автособственники, которые не имеют определённых знаний, "отличных" номеров , а также определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных лиц. Таким образом, советую обращаться юристу по ДТП.