Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    "Трійка" у кубі - третя серія Mazda виходить в світ вже у своєму третьому поколінні, пишуть фахівці журналу "За рулем Украина". Продажі новинки у Європі стартують на початку наступного року.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необхідно, щоб розгляд справи по ДТП пройшов без зайвих затягувань, сил і втрат дорогоцінного часу, - просто дзвоніть нам і Вашою проблемою займеться захисник-адвокат по ДТП!

     

Цивільний кодекс України

   житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. 2. Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, встановлюються законом. 3. До договору найму житла, крім найму житла, що є об'єктом права державної або комунальної власності, застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
  Стаття 810-1. Оренда житла з викупом 1. Оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла, що може передбачати відступлення орендодавцем права вимоги боргу іншій особі - вигодонабувачу. { Частина перша статті 810-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 2. За договором оренди житла з викупом одна сторона - підприємство-орендодавець передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря. 3. Підприємство-орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу. 4. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом. 5. Істотними умовами договору оренди житла з викупом є: 1) найменування сторін; 2) характеристики житла, щодо якого встановлюються відносини оренди з викупом; 3) строк, на який укладається договір; 4) розміри, порядок формування, спосіб, форма і строки внесення орендних платежів та умови їх перегляду; 5) умови дострокового розірвання договору; 6) порядок повернення коштів у разі дострокового розірвання або припинення договору; 7) права та зобов'язання сторін; 8) відповідальність сторін; 9) інші умови, визначені законом. { Частина п'ята статті 810-1 в редакції Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 6. До договору оренди житла з викупом застосовуються положення статей 811, 813-820, 823, частини другої статті 825, статей 826, 1232-1 цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених законом. 7. Договір оренди житла з викупом є документом, що свідчить про перехід права власності на нерухоме майно від підприємства-орендодавця до особи-орендаря з відкладальними обставинами, визначеними законом. { Кодекс доповнено статтею 810-1 згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }
  Стаття 811. Форма договору найму житла 1. Договір найму житла укладається у письмовій формі. 2. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. { Статтю 811 доповнено частиною другою згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 } 3. Договір оренди житла з викупом підлягає обов'язковій державній реєстрації у порядку, визначеному законом. { Статтю 811 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008 }
  Стаття 812. Предмет договору найму житла 1. Предметом договору найму житла можуть бути помешкання, зокрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина. 2. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому. 3. Наймач житла у багатоквартирному житловому будинку має право користування майном, що обслуговує будинок.
  Стаття 813. Сторони у договорі найму житла 1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. 2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.
  Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм 1. У разі зміни власника житла, переданого у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.
  Стаття 815. Обов'язки наймача житла 1. Наймач зобов'язаний використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані. 2. Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця. 3. Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло. Наймач зобов'язаний самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму.
  Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним 1. У договорі найму житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом. 2. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним. 3. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхні обов'язки за договором найму житла є солідарними. 4. Порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають разом з ним, визначається за домовленістю між


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178]

Мнение эксперта

Сегодня в области автомобильного права, в наше время попадает все больше и больше "подставных" автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые автолюбители, которые не имеют навыков, "крутых" номеров и определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. В связи с этим настоятельно советую Вам звонить юристу по ДТП.