Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Для многих автовладельцев цена на бензин - свыше 10 гривен за литр - оказалась критической. Но сменить статус автолюбителя на пешехода осмеливается далеко не каждый.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, что б дорожно-транспортное происшедствие прошло без излишней бюрократизации, сил и затрат Вашего времени, тогда всего-навсего наберите наш номер телефона и Вашей проблемой займётся защитник-юрист по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми; 4) не подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі; 5) порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору; 6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів; { Пункт 7 частини першої статті 63 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 } { Пункт 8 частини першої статті 63 виключено на підставі Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 } 9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору. { Пункт 10 частини першої статті 63 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 } Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути оскаржено. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущеного порушення. {
  Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 64. Порушення провадження у справі Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні. Ухвала про порушення провадження у справі надсилається зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. { Положення частини першої статті 64 щодо зміни порядку виклику та повідомлення осіб, які беруть участь у справах, про судовий розгляд позовів і скарг без їх присутності у судових засіданнях визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 } Ухвала надсилається також іншим підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам у випадках, коли від них витребуються документи, відомості та висновки або їх посадові особи викликаються до господарського суду. Ця ухвала виноситься з додержанням вимог статті 86 цього Кодексу. {
  Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

  Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду: 1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача; { Пункт 2 частини першої статті 65 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 } 3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково; 4) зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження; 5) вирішує питання про призначення судової експертизи; 6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження; 7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання господарського суду обов'язковою; 8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи; 9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації; 10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову; 11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи. {
  Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Р о з д і л X ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Сегодня в сфере автомобильного права, в последнее время попадает все больше и больше "липовых" авто- аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные автолюбители, которые не имеют страхового полиса, "отличных" номеров или определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" незаконных структур. Таким образом, рекомендуем звонить за помощью профессионалу по ДТП.