Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    В минувшем году было реализовано свыше 755 тыс. авто этой модели. Cruze также стал самой продаваемой в мире моделью Chevrolet: с момента начала его производства в 2009 году было продано почти 1,9 млн. автомобилей.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Необходимо, чтобы дорожное происшедствие прошло без излишней "проблемности", сил и потери Вашего времени, - просто обращайтесь и проблемой будет заниматься адвокат-профессионал по ДТП!

     

Кримінально-процесуальний кодекс України

  

Розділ перший ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Г л а в а 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах. (
  Стаття 1 в редакції Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 2. Завдання кримінального судочинства Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. (
  Стаття 2 в редакції Закону N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92 )

  Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину. При провадженні в кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи. Норми цього Кодексу застосовуються при провадженні в справах про злочини іноземних громадян, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканості. Норми цього Кодексу застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства. При проведенні на території України слідчих та інших процесуальних дій на підставі запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі, яка перебуває у його провадженні, застосовуються норми цього Кодексу. Правовий статус свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та учасників процесу в іноземній державі при виконанні слідчих та інших процесуальних дій на підставі запиту (доручення) компетентного органу іноземної держави у кримінальній справі на території України за участю цих осіб не потребує встановлення за правилами цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу може застосовуватися іноземне процесуальне законодавство, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. {
  Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84; Законом N 3529-VI ( 3529-17 ) від 16.06.2011 }

  Стаття 4. Обов'язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.
  Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.
  Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю: 1) за відсутністю події злочину; 2) за відсутністю в діянні складу злочину; { Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 } { Пункт 4 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 3465-VI ( 3465-17 ) від 02.06.2011 } 5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку; 6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27 цього Кодексу; 7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і при відсутності скарги потерпілого (частина 3 статті 27 цього Кодексу); 8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами; 9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриття справи з тієї ж підстави; 10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню; 11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора; 12) стосовно злочину, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу. ( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90]

Мнение эксперта

Точно, в сфере авто-права, в последнее время происходит все больше и больше "липовых"автомобильных аварий и ДТП, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют достаточно, средств, "крутых" номерных знаков и определённых связей, которые могли бы защитить их от "наезда" опасных лиц. Таким образом, советуем обратиться к юристу.