Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    По информации прессы, принц нарушил ППД в Брюсселе, где он ехал со скоростью 82 километра в час на участке с ограниченным скоростным режимом в 50 километров, за что был временно лишен полицией права управления принадлежащим ему Fiat Punto Abarth.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Для того, щоб розгляд адміністративної справи пройшов без надмірних "проблемностей", сил і витрат Вашого часу, тоді просто дзвоніть нам і справою займеться добрий юрист по ДТП!

     

Господарський процесуальний кодекс України

   підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано; 2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав; { Пункт 3 частини першої статті 81 виключено на підставі Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 } 4) позивач не звертався до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк; 5) позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору; 6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором. Про залишення позову без розгляду виноситься ухвала, в якій можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат, про повернення судового збору з бюджету, а також про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу. Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено. Після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися з ним до господарського суду в загальному порядку. {
  Стаття 81 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

  Стаття 81-1. Протоколи У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол. У протоколі судового засідання зазначаються: 1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду; 3) номер справи і найменування сторін; 4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки; 5) відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку; 6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання. Протокол веде секретар судового засідання. Протокол у триденний строк підписують суддя (суддя - головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи. Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх. На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу. У випадку неявки у судове засідання всіх учасників судового процесу фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. { Щодо визнання конституційними положень частини восьмої статті 81-1, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового процесу технічними засобами не здійснюється, див. Рішення Конституційного Суду N 16-рп/2011 ( v016p710-11 ) від 08.12.2011 } Відтворення технічного запису судового процесу здійснюється в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції, в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді зауважень на протокол судового засідання на вимогу сторін чи за ініціативою суду. Питання про видачу копії технічного запису учаснику процесу, про його відтворення поза судовим засіданням вирішуються головуючим у кожному окремому випадку залежно від обставин. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом. { Кодекс доповнено статтею 81-1 згідно із Законом N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 - набирає чинності з 28 червня 2002 року; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2875-IV ( 2875-15 ) від 08.09.2005, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }
  Стаття 82. Прийняття рішення При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41]

Мнение эксперта

Как показывает практика в сфере автомобильного права, в последнее время происходит все больше "липовых"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся рядовые водители, которые не имеют навыков, "крутых" номерных знаков или нужных связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" незаконных структур. В связи с этим советуем Вам звонить адвокату по ДТП.