Автолюбители, обратите внимание:

    Новость автоюриста:
    Один из новых суперкаров 918 Spyder, чье производство будет запущено лишь в 2013 году, найдет своего владельца на Украине. Официальный импортер Porsche на территории страны получил заказ на автомобиль, стоимость которого оценивается в 645 тысяч евро.


Инфометры:

    Пробки в Киеве Цены на бензин


Якщо Ви хочете, щоб ДТП пройшов без зайвих затягувань, сил і втрат дорогоцінного часу, - зателефонуйте нам і тяганиною займеться захисник-юрист по ДТП!

     

Кодекс адміністративного судочинства України

   постановляє ухвалу про: { Абзац перший частини першої статті 121 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 } 1) залишення позовної заяви без розгляду; 2) зупинення провадження у справі; 3) закриття провадження у справі; 4) закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду. 2. В ухвалі про закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду зазначається, які підготовчі дії проведені, і встановлюються дата, час та місце розгляду справи. 3. Якщо під час попереднього судового засідання, на яке прибули всі особи, які беруть участь у справі, вирішені необхідні для її розгляду питання, то за письмовою згодою цих осіб судовий розгляд може бути розпочатий у той же день. 4. Якщо під час попереднього провадження відповідач визнав позов, суд може прийняти постанову про задоволення адміністративного позову. 5. Якщо в ході підготовчого провадження суд встановить, що провадження у справі відкрито за позовною заявою, поданою з пропущенням установленого законом строку звернення до адміністративного суду, або викладений в ухвалі про відкриття провадження у справі висновок суду про визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними був передчасним, і суд не знайде інших підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, позовна заява залишається без розгляду. { Частина п'ята статті 121 в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Глава 3 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

  Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні 1. Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби розглядаються та вирішуються протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі. { Частина перша статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 2. Судовий розгляд адміністративної справи здійснюється в судовому засіданні з викликом осіб, які беруть участь у справі, після закінчення підготовчого провадження. 3. Судове засідання проводиться у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть вчинятися за межами приміщення суду. { Частина третя статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 4. Особа, яка бере участь у справі, має право заявити клопотання про розгляд справи за її відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі особи, які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами. { Частина четверта статті 122 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
  Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче провадження. 2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і виконання ними обов'язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин у справі, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи. 3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.
  Стаття 124. Відкриття судового засідання 1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання та оголошує, яка справа розглядається. 2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. { Частину третю статті 124 виключено на підставі Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
  Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача 1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу перекладача, роз'яснює перекладачеві його права та обов'язки, встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. { Частина перша статті 125 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 } 2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги: "Я, (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов'язки перекладача, використовуючи усі свої професійні можливості".


Другое в разделе: КОДЕКСИ УКРАЇНИ
Сторінка: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85]

Мнение эксперта

К сожелению, в сфере автострахования, в это время происходит все больше и больше "ненастоящих"автомобильных аварий и дорожно-транспортных происшетствий, жертвами которых становятся не виновные водители, которые не имеют достаточно, средств, "крутых" номерных знаков или определённых связей, которые могли бы обезапасить их от "наезда" опасных структур. Таким образом, советую звонить за помощью специалисту по ДТП.